Medialitet, Andlighet, Healing

Moder Marias nåd steg 1-4

Produkt nr.: 338
Pris exkl. moms: 2 240,00 kr
Pris (inkl. moms): 2 800,00 kr
Tillgänglighet: I lager
  • Försäljarens katalogsnr.: 338

Manual till Moder Marias nåd är boken 13 healingmetoder

Inga förkunskaper krävs. Distanskurs i 3 veckor. 1 initiering för att aktivera healingenergin. Efter initieringen får du en inloggning för att hämta arbetsövningarna. Kursen ska slutföras inom 3 månader. När du bokat kursen får du en faktura i mejlen och den ska vara betald innan du får initiering och inloggningen. Intyg efter avslutd kurs skickas hem till dig.

Skriv om du vill ha en dag eller kvällstid för initieringen. Vid den bokade tiden sätter du dig ned och tar emot. Sitt så länge som du känner att energin arbetar inom dig. Vi skickar inloggningen till dig efter initieringen. 

 

Under steg 1 får du lära dig

Under steg 1 får du lära dig en teknik för att arbeta med helandet av ditt eget inre barn. Du skapar en VI känsla och i mötet med ditt inre barn och då börjar Maria medvetandet utvecklas. Helandet av det inre barnet är A och O för allt helande. När du helat ditt inre barn så kommer du att uppnå Maria Medvetandet där du kan var fullständigt i din andliga kropp som fysisk person. Grundkursen steg 1 innebär också att du kan ge Moder Marias Helande Nåd till dig själv i form av helande energi. Du arbetar också med att ta kontakt med ditt inre barn.

Kursen startar med en initieringen där du får en aktivering av Moder Marias Helande Nåd energi flödet så du sedan själv kan arbeta med energin på dig själv

Steg 2

Under steg 2 får du lära dig att göra fysiska behandlingar på andra. Du får också fördjupa ditt eget arbete genom att du lär dig en metod att kombinera tankekraft och känslomässig kraft i helandet av dig själv och andra. Under steg 2 guidar och vägleder du klienter, vänner att möta sina inre barn för att sedan hela det på alla nivåer. Tankekraft - och emotionell kraft genom visuella bilder är vägledande i steg 2. Det är detta som formar präglingar i den fysiska kroppen.

Steg 3

Under steg 3 börjar du arbeta på distans. Du kan då utföra distansarbete på andra och hela deras inre barn samt ge dem healing energi på distans.

Du börjar i steg 3 att arbeta med ditt högre jag, som är ditt högre medvetande och din högre kunskap i din fysiska kropp. När man arbetar med sitt högre jag så utvecklas den andliga kroppen  - ljuskroppen.

Du fördjupar här ditt arbete med intoningsarbetet på Maria medvetandets energi. Under steg 3 får du börja etablera kontakt ( fysisk kan leda till kanalisering ) med Moder Maria och hennes andliga energi.

Steg 4

Under den fjärde och sista kursen lär du dig att initiera och aktivera Maria Medvetandets energi i dina medmänniskor. Du får också lära dig hur du gör mycket kraftfulla energiöverföringar på andra och på dig själv.Du får lära dig hur du arbetar direkt med helande på ditt eget och andras inre barn för att uppnå Maria Medvetandet.

I butiken

 

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB