Medialitet, Andlighet, Healing

Lemurian MU-KI healing

Produkt nr.: 334
Pris exkl. moms: 880,00 kr
Pris (inkl. moms): 1 100,00 kr
Tillgänglighet: I lager
  • Försäljarens katalogsnr.: 334

Manual till Lemurian MU-KI healing är boken 13 healingmetoder

Inga förkunskaper krävs. Distanskurs i 3 veckor. 1 initiering för att aktivera healingenergin. Efter initieringen får du en inloggning för att hämta arbetsövningarna. Kursen ska slutföras inom 3 månader. När du bokat kursen får du en faktura i mejlen och den ska vara betald innan du får initiering och inloggningen. Intyg efter avslutd kurs skickas hem till dig.

Skriv om du vill ha en dag eller kvällstid för initieringen. Vid den bokade tiden sätter du dig ned och tar emot. Sitt så länge som du känner att energin arbetar inom dig. Vi skickar inloggningen till dig efter initieringen. 

Under kursen får du lära dig:

Du får lära dig hur du ger Lemurian healing till dig själv och andra. Människorna på Lemurian levde inte i fysiska kroppar utan i sina eteriska energikroppar. Med hjälp av Lemurian Mu Ki symbolen kan du lära dig att tona in på och kanalisera Mu Ki Lemurian energi,.
 
Det heliga folket från stjärnorna
 
Det känns väldigt priviligerat att få kanalisera denna healingenergi från det heliga folket i Mu. Myterna från Mu går igen både i bibliska berättelser och i olika myter runt om i hela världen där man talar om den förlorade kontinenten och folket som fanns där. Lemuria är ett taget namn i modern tid, det var en tysk naturforskare och förkämpe till Darwin som uppkom med namnet. Djuret Lemur som är en primat finns både i Afrika, Madagaskar, Indien och i ostindiska skärgården. Man har också funnit lämningar efter olika fossiler som lett till slutsatsen att dessa kontinenter en gång suttit samman och varit en. Teorin är mycket gammal. Det är först när människan börjar utforska sina tidigare liv som minnen från Lemuria, eller MU som det kallas i gamla myter blivit mer aktuell. Många människor med mig har tydliga minnen från tiden och livet på Lemuria. Men det är ofta stråk man minns och det finns ingen hel och total minnesbild ännu. Det kan bero på att man levt många liv sedan Lemuria och själen är därför präglad av många minnen och Lemuria ligger långt tillbaka i minnesbanken.
 
Människorna på Lemuria levde i den 6 dimensionen och de levde i samklang med naturen. Desto mer den moderna människan börjar arbeta med sin andliga och personliga utveckling så kommer fler och fler minnen från Lemuria att väckas. Jag förespråkar främst de minnen som människor själva väcker av att ha levt på Lemuria framför att jag förespråkar kanaliserad information från guider som känner till Lemuria. Anledningen till det är att när en människa väcker sina minnen från Lemuria så blir dessa minnen så starka att man VET sanningen och KÄNNER den.
 
Den healingmetod du nu ska få lära dig är mycket snarlik den healing man arbetar med på jorden utifrån Ki energin som är den fysiska energin. När människan utvecklas så höjs också vibrationen på Ki energin och då förmedlar man Lemuria healing istället för den fysiska ki energin.
 
Häng med i svängarna för det kan upplevas komplicerat ibland. Den vanligaste healingen som människor på jorden gör idag är Reiki. Reiki är ki energi och en fysisk energi. Men – det människor ofta inte är medvetna om är att när de utvecklar och höjer sin egen vibration så kommer de också att höja vibrationen på Reiki – ki energi som de förmedlar genom sin healing. Du som lär dig Lemuria healing kommer att kanalisera en fysisk ki energi som ligger på 6 dimensionens vibration – och ligger därför högre än den livsenergi som flödar på jorden. När du använder den här healingen så blir det som att stämma en gitarr och du stämmer in den lägre vibrationen av ki energi hos människor och dig själv till en högre vibration av ki energi. Detta gör att det blir lättare både för dig och för människor du ger healingen till att höja era vibrationer i cellerna och kunna uppstiga i en högre vibrationsfrekvens i kroppen.
 
Därför är kursen upplagd på 3 veckor där du ska ge dig själv Lemuriahealing varje dag. För att höja dina vibrationer på din ki energi i kroppen vilken du sedan också kan förmedla till andra människor. Allt levande omfattas av livsenergim den strålar igenom allting och när vi saknar livsenergi . ki energi blir vi trötta, sjuka och mår inte bra. När vi har bra flöde av ki energi så mår vi bra, kan sätta gränser, kan använda vår vilja, och skapar våra liv i samklang med ki energins källa.
 
Lemuria gick under som kontinent men inte för att de på något sätt missbrukade sin kraft. Utan för att det var tidens ändå vid det tillfället. Jorden gjorde omstruktureringar , och mänskligheten fortsätter att finnas men människan är inte på något vis det viktigaste i det ekologiska hjulet. Människan är en del av ett samhang som omfattas av både djur, växter, människor, - hav, land, himmel, - blommor, berg, träd, vatten. Vi är en del på samma sätt som allting annat är en del.
 
Det som var så speciellt för människorna på Lemuria var att de levde i total samklang med alltet, de var en del av flera andra delar. Det fanns ett givande och tagande, det var inte så att Lemurianerna bara tog, roffade åt sig, och utökade sin materiella makt. Det var oviktigt för Lemurianerna, det viktiga för dem var att vara en del av allting annat i skapelsen. På samma sätt som naturen vissnar, försvinner och kommer tillbaka i nya former så gör också människan det. Lemurianerna visste det och deras största uppgift var att leva i den här samklangen och möte livet så som naturens gång förutspått den – helt naturligt.
 
 

 

Se också
Boken Nefertiti kosmisk healing som bygger på kunskap från Lemuria
 
Merkaba smycken här

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB