Medialitet, Andlighet, Healing

Ytliga människor

13.04.2016 14:16

Jobbigt att umgås med ytliga människor. Detta är ord jag ibland får höra. I detta ögonblick kan du utvecklas som kosmisk varelse och som människa. Känslan av ytlighet bottnar i din egen ytlighet - hårt eller hur men sant. Vi kan välja i alla möten med människor vad vi ska prata om och vad vi ska lyfta för samtalsämnen. Genom att du tar fram din visdom och möter människor med den och en stor kärlek till dem. Så slipper du allt det ytliga. Det ytliga är dina egna fördomar om vad som är ytlighet och vad som skulle vara något djupare.

Om du tror på ytlighet så kommer du också att skapa ytlighet. Tänk om livet just handlar om det ytliga och det är just det som är det andliga....

Vi tenderar ofta att stämpla andra för de fördomar vi lever med själva. Glöm inte att människan är en spegel av sig själv. Genom dig finns hela världen och du är betraktaren och bedömaren i världen. Genom att bryta igenom dina egna illusioner så kommer du att bryta igenom det ytliga.

Att vara överseende är att vara kärleksfull och förstå var alla handlingar och tankar kommer ifrån

Ytliga människor talar OM människor, kärleksfulla människor talar MED människor

Text Solkarina

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB