Medialitet, Andlighet, Healing

Vårt högre jag

22.02.2016 12:28

Av Solkarina från boken 13 healingmetoder

Vårt högre jag har överblick och perspektiv som vi inte har i vår fysiska kropp eller mänskliga själ. Den är en högre aspekt av vår kosmiska ljuskropp. Människor som lever i kontakt med sitt högre jag har ett större klarseende och en större vidsynthet. En förståelse för orsak och handling. Vårt högre jag har kontakt med det kosmiska syftet i förhållande till den lilla människans syfte. Det högre jaget ser alla levande varelser som en helhet. Därför kan vi utveckla oss genom att lära oss att lyssna till vårt högre jag.

Människor som är insiktsfulla lever ofta sitt högre jag. Det högre jaget har inga starka känslor som finns i de lägre jagen och ser hela tiden till den högre utvecklingens mening. Därför kan vi få större förståelse när vi lär oss att lyssna till vårt högre jag. Vårt lägre jag, vårt ego, vill hela tiden äta sig mätt på olika negativa känslotillstånd. Begär, missunnsamhet, lögner, ilska är bara några exempel på det lägre jagets, egots uttryck. Egots värld kretsar helt kring jaget och den egna personligheten. Detta skapar karma och lagras i vår själsliga kropp som ofta är anledningen till att vi återföds. I kontakt med det högre jaget blir våra handlingar annorlunda då vi får insikt om en större helhet.

Många människor som arbetar med kanalisering talar från sitt högre jag. Därför kan vi få olika aspekter av de gudomliga värdena för vi människor har olika förmågor att ta in den informationen.

Här snuddar vi vid sanningen. Själens kraft gör oss hela som människor och hjälper oss att lyssna till det högre jaget. Det finns många healingmetoder för att hela själen.

Uppstigna mästare ansågs kunna leva sina högre jag i en fysisk kropp. Detta kan vi människor sträva efter att göra i alla ögonblick av våra liv också. Jag tycker personligen att man ska ha som livsmål att leva sitt högre jag.

 

 
 

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB