Medialitet, Andlighet, Healing

Våra olika jag samarbetar

13.04.2016 14:08

Man får genom livets erfarenheter insikt om vad det personliga jaget är, det själsliga jaget och det andliga jaget. Hur dessa samspelar för alla levande varelsers bästa.

Utvecklingsvägarna är olika beroende på vilket karma vi valt i detta livet för att alla människor inklusive vi själva ska utvecklas till den högsta potentialen.

Vi har också ett ansvar för alla varelser som ännu inte vaknat till insikt. Istället för att fördöma ska vi föregå med gott exempel. Att utvecklas andligt och vad andlighet är kan vara så olika beroende på vem du talar med. Jag skulle vilja jämför ordet att utvecklas andligt med nyfikenhet - som är ett naturligt tillstånd för både människan och den kosmiska utvecklingskedjan.

Text Solkarina

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB