Medialitet, Andlighet, Healing

Våra kosmiska namn

13.04.2016 14:25

Alla människor har ett kosmiskt namn. Det stämmer i sin melodi med vårt ursprung och de världar vi hör hemma i. De namn vi får som människor är namn som givits oss av våra föräldrar. Det är jordiska namn som är viktiga för oss när vi lever på jorden. Det kan i vissa fall vara viktigt med kosmiska namn vi kan då nå den frekvens där vårt högre jag finns för att kunna tona in det i vårt liv på jorden. 

Vårt kosmiska namn har en klang som gör att vi kan känna igen varandra när vi möter grupper som kommer från vår egen ton. Alla namn har melodier som skapar toner. Ofta är namne inte så komplicerade utan det kan vara så enkelt att man heter Lena men känner sig som en Eva min rekommendation är då att ta det kosmiska namnet som andra namn. Det blir då lättare för dig att ställa in din frekvens på den stjärnport som du själv tillhör och den dagen vi dör kan detta vara viktigt för att vi ska nå hem och inte fastna på astralplanen

Vilket är ditt kosmiska namn om du fick välja ett? Vilken färg skulle du välja som din kosmiska färg? Det är den ton du är inkarnerad i. Alla vet detta. Sitt en stund och meditera så kommer du att veta också

Text Solkarina

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB