Medialitet, Andlighet, Healing

Våra 12 chakras

11.01.2016 21:21
Det första chakrat står för grundtryggheten att vi har kläder på kroppen, mat på bordet och tak över huvudet.  Det hör också samman med våra förfäder och vårt genetiska arv. Hit hör också ben och fötternas chakran.
 
Det andra chakrat står för den inre känslovärlden. Allt vi känner och tycker och tror om oss själva härstammar från navelchakrat.
 
Det tredje chakrat står den  yttre känslovärlden. Alla intryck vi tar in utifrån och när vi läser av energier utifrån så gör vi det genom det 12 chakrat. Om du kommer in i ett rum så kan du omedelbart känna om de har bråkat eller skrattat i rummet. Det är energi som du läser av med solarplexus. På den här nivån har man en tro på att det finns gott och ont. Man tror på negativa krafter. Att människor är negativa eller tar energi. Astrala centret.
 
Det fjärde chakrat är hjärtchakrat och det hör samman med belöning och bestraffning. Hur vi lever och fastnar i mönster vi får från barndomen kommer att prägla hur balanserat hjärtat är. Det handlar om en balans i givande och tagande. På den här nivån förstår man att ingen människa är negativ. Man kan skilja på sak och person. Och förstår sina egna projiceringar. Kopplat till chakran i axlarna
 
Det femte chakrat halschakrat hör samman med kommunikationen. Förmågan att sätta gränser, be om det du vill ha, be om hjälp eller säga nej utan att hitta på en vit lögn.
 
Det sjätte chakrat står för förmågan att se konsekvenser av sina val. Se vilka mål du har i livet och även se vilka steg du ska gå för att nå målen.
 
Det sjunde chakrat innebär att du nått självförverkligande och kan de övriga sex chakrana. Huruvida du har denna balans eller inte beror på situationen. Om du gör något du verkligen kan så har du antagligen fullständig balans i dessa. Men så fort du gör något nytt eller kommer i en situation som är ny och osäker för dig så blir det obalanser.
 
Det åttonde chakrat står för Kristus medvetandet. De övriga sju chakrana handlar om den egna utvecklingen. När ditt medvetande utgår från åttonde chakrat så ser du inte längre till ditt eget bästa utan utgår från vad som är bäst för hela mänskligheten. Du kommer då på en högre karmisk nivå. Allt du gör för du för hela jordens bästa.
 
Det nionde chakrat handlar om en egen inre resa. Där du arbetar mer inåtriktad med din egen utveckling. Om du tidigare gjort mycket healingbehandlingar så kanske du känner att du behöver mer tid för egna funderingar, läsning, egen healing och egna aktiviteter. Du ser djupare in i dig själv och hittar nya andliga djup och frigör mycket karmiskt. Du förstår att det karmiska hör inte samman med bara dig utan påverkar också andra människor. Den människa som inte genomgår denna förvandling har inte förstått vidden av Kristus medvetandet på åttonde nivån.
 
Det tionde chakrat innebär att du lärt dig genom den djupa inre resa du gjort. Du förstår hur olika saker hänger samman med varandra. Du ser karmiska band och varför du är i den familj du är i, hur du ska leva ditt liv på jorden och meningen med det.
 
Det elfte chakrat är en total hängivenhet att tjäna det gudomliga och andliga. Du har också manifesterat det i fysisk form. Munkar och nunnor befinner sig ofta på denna nivå eller den åttonde till elfte nivån. Inkarnerade upplysta människor.
 
Den tolfte nivån är fullständig kontakt med källan, universum, Gud. Detta kan man ibland få i korta ögonblick av upplysning. Det är det som är den heliga graalen när man har fullständig insikt och är i totalt flöde.

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB