Medialitet, Andlighet, Healing

Vägledning genom Buddhismen

14.01.2016 15:37
Buddha är sanskrit och betyder ”en som är vaken”.
Buddhister tror inte på en allsmäktig Gud som skapat världen och ständigt vakar över den. De dyrkar inte heller Buddha som en Gud utan ser honom som upplyst eller uppvaknad. Buddhisterna menar att tack vare hans lära och goda exempel har människor fått möjlighet att bli upplysta.
 
Det finns även Boddhistattvor. De är perfekta, gudaliknande människor som blivit upplysta och istället för att gå in i nirvana återföds som Boddhistattvor. De har valt att stanna i världen för att hjälpa andra människor att också ta sig ur lidandet och nå upplysning. H H Dalai Lama är en Boddhistattva men kallar sig själv enkel munk.
 
Buddhismen idag blandas med olika religioner och traditioner från olika länder. Det finns trots det några olika riktlinjer inom buddhismen som är liknande. Följande är några råd och tips jag vill förmedla till dig att leva i och med.
 
 • Att inte göra något ont,
 • Att vårda det goda,
 • Att göra ditt sinne klart
 
Det är Buddhas lära
 
 De tre juvelerna
 
 Buddhismens tre juveler. Avstå från ont, gör gott och stilla ditt medvetande.
 
 • Buddha – upplyst, uppvaknande.
 • Dharma – livsvägen
 • Sangha – Gemenskapen, våra relationer med allt
Buddhisterna menar att var och en får själv ta ansvar för sina handlingar och komma till insikt om sanningen. Man behöver inte vara en särskild person för att göra det. Karma är ett viktigt ord inom buddhism. Goda handlingar för människan närmare nirvana och dåliga handlingar för människan längre från nirvana. Med karma menar man att allting kommer tillbaka till dig.
 
De fyra ädla sanningarna
 
 •  Sanningen om lidandets existens
 • Sanningen om lidandets uppkomst, vilken är egoistiska önskningar och begär
 • Sanningen om lidandets upphörande, vilken är det egoistiska begärets upphörande
 • Sanningen om vägen till lidandets upphörande vilken är den fulländade åttafaldiga vägen
Den fulländade åttafaldiga vägen.
Medelvägen kallas också den åttafaldiga vägen. Symboliseras av ett hjul med åtta ekrar vilket symboliserar att allting samverkar samtidigt med varandra. Den fjärde ädla sanningen påstår att vägen till att uppnå självförverkligande och därmed lidandets upphörande är den ädla åttafaldiga vägen.
 
Klarhet i vision och förståelse för alla situationer
 • Fulländad känsla och beslutsamhet, viljekraft
 • Fulländat tal
 • Fulländad handling, medveten om konsekvenser av ord och handling hos dig själv
 • Fulländat livsuppehälle du lever på ett sådant sätt att du är sann mot allt levande
 • Fulländad ansträngning du gör vad som krävs för att nå mål
 • Fulländad medvetenhet en närvaro i alla ögonblick
 • Fulländad Samadhi, andliga övningar som meditation och healing.
 •  De flesta buddhister använder meditation för att komma närmare förståelsen av Buddhas läror. Därför är också de fyra ädla sanningarna och den fulländade åttafaldiga vägen bra guidelinjer i ditt andliga arbete. Buddha ville inte att människor skulle dyrka honom som en Gud. Han ville heller inte att de skulle acceptera allt han sa. 

Läraren bör användas som en flotte för att ta sig över en flod. Varje lärare är ett verktyg för lärande.

 
 

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB