Medialitet, Andlighet, Healing

Vad är ett medium

01.06.2016 17:14

Ett medium är en människa som kan förmedla information - från andra dimensioner, dåtid nutid och framtid.

.

Man är en kanal för information.

.

Det kan vara information från en människas nuvarande liv eller att man har kontakt med andra dimensioner som hjälper till.

.

Det finns olika typer av Medium. Vanligast är att man anser att ett medium kan länka till andevärlden - andrasidan och de döda. Men ett medium är mycket mer.

 

Ett medium är inte allseende utan har ofta någon specialitet i paranormala gåvor. Alla människor kan utveckla detta och hitta sin egen specialitet. Det är alltså inte självklart att ett medium enbart håller seanser och länkar till andra dimensioner.

.

.

Ett medium kan ta emot budskap från andra dimensioner, det högre jaget och olika andliga vägledare eller genom sin egen utvecklade intuition.

.

Det är därför viktigt att man som medium talar om för klienten vad man är bra på och vad man inte kan göra.

.

Ett medium är medialt utvecklad men INTE självklart andligt utvecklad. Vilket gör att statusen på ett medium kan variera utifrån var de står i sin andliga utveckling. Den som är andligt utvecklad är redan medial.

.

För mig är det viktigt att visa en bredd inom medial utveckling. Att utveckla sina gåvor om man arbetar i stort sett dagligen kan ta ungefär mellan 1-10 år. Då bör man också ha specialiserat sig inom något område. Att utveckla intuitionen och mediumskap handlar mycket om egen personlig utveckling - självkännedom om världen och livet.

.

Ett medium är således någon som är duktig på att tolka energi och läsa av energivibrationer. Om du går in i ett rum så kan du känna om man bråkat eller skrattat för det ligger i luften i rummet i form av energi. Det är att läsa av energi och alla människor gör det automatiskt. Ett medium har bestämt sig för att göra det ännu mer finstilt kan man säga.

.

Så mediumskap handlar inte enbart om att förmedla information från de döda och anhöriga.  Det handlar om att vara en kanal för information i mötet med människor så man kan stötta dem att göra skillnad i sina egna liv och hitta svar på ibland komplicerade frågor. Ett medium har kanaler för att hämta denna information.  För ytterst så handlar det om att alla människor vill känna ett värde, lycka och en mening med livet. Ibland behöver vi ett medium som kan vara en kanal för oss att se vilka vägar vi ska gå.

.

Under den ettåriga esoteriska och mediala utbildningen så kommer du att få arbeta med och prova på många olika kanaler som ett medium använder sig av. Målsättningen är att du under året ska hitta ditt verktyg - eller veta vilka dina verktyg är så du kan fördjupa dig i dem.  En viss del av eleverna arbetar med sin egen utveckling, den andra delen av eleverna har kommit så långt att de arbetar med sin egen utveckling och samtidigt tar emot klienter redan efter ett år.

.

 

Är du mogen att ta ett ansvar ett år framåt och hängivet fördjupa dig i din egen utveckling och hitta dina mediala gåvor.

.

Så är du varmt välkommen på Solkarinas utbildning.

.

Utbildning till esoterisk rådgivare och medium

Böcker om medial utveckling Solkarina skrivit 

 

 

 

Mer i butiken

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB