Medialitet, Andlighet, Healing

Vad är en tvillingsjäl

13.04.2016 14:11

En tvillingsjäl är en annan själ som vibrerar på ungefär lika frekvens som du gör. Ni har en samhörighet som inte finns i kroppen där ni kan mötas som själar och gudomliga själar. Målet för oss människor borde vara att se sin tvillingsjäl i alla människor när vi kan göra det så är vi också fri från karma. Så länge som vi inte kan se vår tvillingsjäl i andra människor så har vi också något vi ska lära oss.

En tvillingsjäl ger oss vila och kraft. Genom att vi kan vara oss själva i vårt renaste ursprung så blir också en tvillingsjäl en affirmation vi ständigt upprepar så vi kan behålla vår gudomliga vibration. Man måste vara ganska stark och ha kommit långt i sin självutveckling för att inte beröras av människor som inte tillhör den vibrations skala man själv är på. Det är viktigt att kunna se människor för vad de är och att de har en egen livväg att gå på.

Tvillingsjälar kan få oss att växa mer än andra människor genom att vi kan stämma in oss på våra sanna jag genom vår tvillingsjäl. När vi vill utvecklas som människor så kan vi öva att se vår tvillingsjäl i andra människor.

Det är inte allas öde att se en tvillingsjäl i andra. Vi har olika uppgifter som gör att somliga människor ska möta de som inte är tvillingsjälar. I alla våra möten med de som inte känns som våra tvillingsjälar kan vi öva på att själva vara i det tillståndet. Vi får då ringar på vattnet i form av vibrationer som skapar en möjlighet för alla att nå stadiet där alla människor är tvillingsjälar med varandra.

Kärlek är nyckelordet som vi kan utveckla för att se det gudomliga i alla människor

Att få vara nära sin tvillingsjäl är en upplevelse som är helt fantasisk och något vi ska sträva efter att möta i alla människor

Text Solkarina

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB