Medialitet, Andlighet, Healing

Utveckling och expansion

14.04.2016 10:01

Jag har förstått det så då vi talar om högre medvetenhet, att utvecklas uppåt är felaktiga ord egentligen. Vad som händer är att vi expanderar. 

Beroende på hur starka energimässigt våra olika kroppar är så vibrerar vi också i den frekvensen och manifesterar oss då också i samklang med den kroppen. 

Vad som händer är inte att vi egentligen går uppåt i en utvecklingsstege i det yttre perspektivet av kroppen utan vi expanderar utåt. Från hjärtat där ljusets säte finns så expanderar vi det ljuset ut i alla celler av vår kropp vilket leder till att vi eliminerar både chakran och  de olika energikropparna vi har. Det är detta som händer då vi dör och kroppen upphör att finnas till. Endast astralenergier blir kvar eftersom de har en tyngre vibrerande frekvens som inte kan sammansmälta med ljuset. Människor med stor utstrålning är människor som expanderat en positiv energi och har mindre astralkroppar.

Det kan låta lite krångligt. Men det finns olika utvecklingsfaser där en fas är att lära känna ki energin som flödar genom chakran men det är bara en fas. Nästa fas är att ljus skall stråla här istället - vi övergår från att vibrera ki energin till att vibrera ljus energi. Människor som kommit långt i utvecklingen här har således inga eller inget chakra. 

Jag har förstått att det heller inte är hälsosamt att forcera kunskapen vilket innebär att man skall först ha insikt om chakra, meridianer och hur livsenergin verkar i den fysiska kroppen. Ordning och reda på  och i sitt fysiska liv. Det har nog med förståelsen för andra levande varelser att göra. 

Det finns olika faser i människans utveckling där ljuskroppen är steget efter eterkroppen. Samtidigt som detta faktiskt verkar ske i en samverkan mellan dem.

Så utvecklingen som sker är en expansion av energi = ökad kunskap som vi säger. Det är som att ta en examen till ingenjör. När du läst och lärt under flera år så kommer du att vara ingenjören och inte längre söka att bli ingenjör. Det är att expandera. Man lever som man lär kan man säga.

Text Solkarina

 

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB