Medialitet, Andlighet, Healing

Utbrändhet

15.03.2016 19:13

Tet Solkarina

Människan har inom sig mekanismer som stödjer oss i våra överlevnadsinstinkter. Möter vi en björn eller håller på att trampa på en orm eller någon hotar oss till livet. Så startar mekanismen fly. Adneralinet höjs så hjärtat pumpar snabbare för att syresättta blodet och muskler. Vi behöver det om vi skall lyckas använda våra muskler för att tex springa från en fara.

I nutidens samhälle har vi inte dessa faror längre utan nu kommer farorna till oss i andra former. Vi hotas av arbetslöshet, skilsmässor otrygghet i vår basala tillvaro. Detta får vår instinkter att pumpa upp adneralinet. Binjurebarken (solarplexus, vårt emotionella centra) producerar ett hormon som heter cortisol som är nödvändig för att vi skall aktiveras vid fara. När vi upprepade gånger utsätts för påfrestningar så signalerar kroppen och cortisolet produceras och pumpas ut i kroppen oftare än vad som är lämpligt. Det vi idag kallar stress startar cortisolet och "fly" signalerna inom oss.

Kroppen blir spänd och stel och om vi inte förändrar situationerna så kommer vi till slut att få fysiska symtom och olika sjukdomar som kräver läkarvård. Människan idag är inte van att lyssna till kroppen och känna igen varningsignalerna utan stressar på för att uppnå och uppleva hinna skapa. Och glömmer att den fysiska kroppen är a och o för att vi överhuvudtaget skall kunna fungera som människor.

På arbetsplatser arbetar vi tillsammans med människor som har olika ryggsäckar med sig i livet som också påverkar deras sätt att vara "arbetskamrater". Vi påverkas av våra egna livsupplevelser. Arbetsplatser idag skall helst hinna göra flera människors arbete många känner sig otillräckliga för det är omorganisationer och förändrade arbetsuppgifter. Ofta också dålig ledning där det är envägs kommunikation. För tiden finns inte att förankra förslag och beslut hos alla medarbetare. All omstrukturering oavsett om det är på en arbetsplats, en separation, sorg efter ett dödsfall, arbetslöshet kräver att människan får sin tid. Vi kan inte lära oss cykla, laga mat, köra bil utan att först ha övat ett tag. I samhället idag ges ingen tid att öva, fundera, reflektera. Allt ska ske nu! Tänk dig arbetsplatser där alla lever i ständiga förändringar och skulle behöva tid att öva och reflektera nytt som kommer, grupprocesser som startar och hela tiden pågår. Sedan har de ett liv hemma också. En partner, barn i olika åldrar som lever i samma situation i skolan eller på dagis. Situationen blir ohållbar och vi bränner ut oss emotionellt.

Utbrändhet är ett begrepp som kommit de sista åren. Jag tycker det är intressant att idag ta del av rapporter som kommer samt att det idag är "legalt" att vara utbränd. I början och mitten av 1990 talet var det inte "legalt" människor klassades som inte "tillräckligt duktiga" idag är det accepterat. Jag tycker det är underbart att idag se att samhället bekräftar att det existerar. Jag arbetade med massage, Sinnlig Beröringsterapi och reiki redan 1991 med utbrända och sönderstressade människor. Som hade ytliga fysiska symtom. Då hade jag inget ord på det. Idag har jag det. Vad jag kan se är också att alltfler har trasiga fysiska kroppar. Olika problem som kräver läkarbehandling. För det är viktigt att samarbeta med läkarvården. Annars kan det när man gått över gränserna faktiskt vara så att du skadar din fysiska kropp. Skador som aldrig kan läka.

Steget att söka sig alternativt är steget innan du fått sådana fysiska symtom att din fysiska kropp är allvarligt skadad.

Men – något behöver göras. Vi har konstaterat att denna nya folksjukdom finns. Förändringar av den egna livssituationen kan man bara göra själv. Det är jätteviktigt att få professionell hjälp då. Min erfarenhet är med alternativa metoder som komplement så återhämtar sig människor fortare. Det gäller att backa för att komma till stadiet innan utbrändheten gjorde sitt inträde. Där börja omstrukturera sitt liv. För ingen har ansvar för det annat än du själv. Allt du fastnat i de senaste 10 åren kanske behöver sorteras. Det är en provcess som kräver både tid och mycket mod, att våga. Ofta har ansvaret för vårt liv legat i andras händer. Min arbetsplats, familjens behov i samhället, vänner och släkt. Att där börja sortera - se vad som är verkligen viktigt kräver stort mod och tålamod. Vår omgivning är ju vana att vi är, gör och beter oss på ett speciellt sätt. De behöver också tid för att vi ska bibehålla bra relationer kring oss – tid att öva in vårt nya jag. En förändring som påverkar alla i omgivningen.

Att backa och hitta vårt eget inre fokus. Är att samarbeta kroppsligt och själsligt i oss själva. Kroppen talar till dig och kommer att ge dig många signaler på att du håller på att gå in i väggen. Där ska du stanna upp för att se vad du egentligen vill. Finna vägar att ha modet att våga.

Det är alltid lättare att se sin omgivning. Människor som har för hårt tempo och ställer höga krav på sig själva och sin prestation. Istället för att uttrycka att man är rädd och orolig, trött, arg eller ledsen. Så får man symtom som ont i huvudet, ont i magen, yrsel, ont i ryggen och många andra symtom. Detta är varningsklockor. Allt som gör ont då och då är signaler från kroppen att man inte lyssnat. Vad du ska höra vet bara du själv, du känner dig och ditt liv. Vägrar man lyssna få finns risken att förr eller senare "gå in i väggen". Sömnen kan bli störd och vila hjälper inte du är fortfarande trött. Du får lättare till tårar. Minnet försämras. Du kanske blir irriterad och får "utbrott" som påverkar både familj och arbetskamrater. Symtomen är många.

Reflektera över hur en kropp som är "frisk" som du lyssnar till skulle vara, hur skulle du uttrycka dig. Vi kan inte lägga skulden på andra. Om inte den gjorde, tänk om…Vi du och jag är ansvarig för våra egna liv – ingen annan. Återigen modet att våga, ha självkänsla att förändra när kroppen visar oss är vårt eget ansvar. De flesta människor kan känna igen sig i olika ytliga symtom. Det är då du ska stanna upp, meditera, få Sinnlig Beröringsterapi, reiki, gå i skogen göra något som du själsligt får vila i utan måsten.

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB