Medialitet, Andlighet, Healing

Stjärnfödd och stjärnsjälar

30.05.2017 16:12
Text 159242, v2 - Inmatad av legon
Stjärnsjälarna är en ny sorts människor som börjat inkarnera på jorden. De kommer inte från det medvetna universum som vi lever i idag, alltså inte från plejaderna, ufon, andra sidan osv. De kommer från det universum som vårt befinner sig i kan man säga. Det finns en kosmisk visdom inblandat i en stjärnsjäls medvetande.
Kontakterna med hem beror mycket på jordens och vårt universums utveckling eftersom stjärnsjälarna behöver den medvetandehöjning som många stjärnmänniskor arbetar med på jorden just nu. Stjärnsjälarnas visdom kommer i framtiden att prägla mycket av jordens kunskap. 
normal
Text 159256, v2 - Inmatad av solkarina
Någon som är stjärnfödd har många eller några klara minnen av högre dimensioner. Ofta ett mål med jordlivet förutom att lösa traditionell karma. 
normal
Text 589605, v1 - Inmatad av solkarina
Av SolKarina
Vad innebär det att vara stjärnfödd
Det innebär helt enkelt att man har vissa minnen från högra andlig kunskap i förhållande till jordens kunskap och andra dimensioners kunskap. Med kunskap menas helt enkelt information om universum, hur det fungerar, varför vi finns och vart vi är på väg.
Det finns flera olika galaxer varav vintergatan är en av dem det finns många fler därute än vi någonsin kommer att kunna räkna i vårt fysiska liv. Det pågår ett ständigt arbete i våra universa för att upprätthålla balans, utbilda, leva och utvecklas. När vi föds med viss andlig insikt så har det mycket med att göra var vi kommer ifrån och vilken våran mission är för detta livet. Alla människor har en mission, alla mineraler, växter och djur har en mission. Det är den som skapar mening och liv.
Den kunskap vi alla har när vi föds kan ha med rent praktiska jordiska saker att göra som att starta en miljörörelse, vara kommunal dagmamma, arbeta på fabrik. Det är vad vi gör med våra liv som kommer att påverka huruvida vi lever vår mission eller inte. Det finns nämligen många sidospår vilket tillhör det mänskliga
http://www.sinnligkunskap.se/artiklar/starborn/starborn.htm
SolKarina 
normal
Text 591825, v1 - Inmatad av solkarina
Om stjärnfödda som är ett samlingsord som jag själv använder för vita själar. Ljusarbetare som föds till jorden och har minnen från att vara i en icke fysisk kropp.
Det innebär helt enkelt att man har vissa minnen från högra andlig kunskap i förhållande till jordens kunskap och andra dimensioners kunskap. Med kunskap menas helt enkelt information om universum, hur det fungerar, varför vi finns och vart vi är på väg.
Det finns flera olika galaxer varav vintergatan är en av dem det finns många fler därute än vi någonsin kommer att kunna räkna i vårt fysiska liv. Det pågår ett ständigt arbete i våra universa för att upprätthålla balans, utbilda, leva och utvecklas. När vi föds med viss andlig insikt så har det mycket med att göra var vi kommer ifrån och vilken våran mission är för detta livet. Alla människor har en mission, alla mineraler, växter och djur har en mission. Det är den som skapar mening och liv.
Den kunskap vi alla har när vi föds kan ha med rent praktiska jordiska saker att göra som att starta en miljörörelse, vara kommunal dagmamma, arbeta på fabrik. Det är vad vi gör med våra liv som kommer att påverka huruvida vi lever vår mission eller inte. Det finns nämligen många sidospår vilket tillhör det mänskliga © sinnligkunskap ©
http://www.sinnligkunskap.se/artiklar/starborn/1.htm
Stjärnmänniskor sänds ständigt till olika jordar och universum för att arbeta med denna balans och målet är att vi ska neutralisera astralenergin för att alla kunna vakna i våra stjärnkroppar i ett högre medvetende. Nya världar skapas ideligen precis som vi människor föder barn, djuren förökar sig nya stjärnor tänds eller explosioner i rymden skapar nya planeter. Arbetet är oändligt för hela tiden finns en nyskapelse det är en kosmisk lag. 
© sinnligkunskap © 
http://www.sinnligkunskap.se/artiklar/starborn/5.htm
Stjärnsjälarna är en ny sorts människor som börjat inkarnera på jorden. De kommer inte från det medvetna universum som vi lever i idag, alltså inte från plejaderna, ufon, andra sidan osv. De kommer från det universum som vårt befinner sig i kan man säga. Det finns en kosmisk visdom inblandat i en stjärnsjäls medvetande.
 
Kontakterna med hem beror mycket på jordens och vårt universums utveckling eftersom stjärnsjälarna behöver den medvetandehöjning som många stjärnmänniskor arbetar med på jorden just nu. Stjärnsjälarnas visdom kommer i framtiden att prägla mycket av jordens kunskap. 
normal
 
Någon som är stjärnfödd har många eller några klara minnen av högre dimensioner. Ofta ett mål med jordlivet förutom att lösa traditionell karma. 
 
Vad innebär det att vara stjärnfödd
 
 
Det innebär helt enkelt att man har vissa minnen från högra andlig kunskap i förhållande till jordens kunskap och andra dimensioners kunskap. Med kunskap menas helt enkelt information om universum, hur det fungerar, varför vi finns och vart vi är på väg.
 
Det finns flera olika galaxer varav vintergatan är en av dem det finns många fler därute än vi någonsin kommer att kunna räkna i vårt fysiska liv. Det pågår ett ständigt arbete i våra universa för att upprätthålla balans, utbilda, leva och utvecklas. När vi föds med viss andlig insikt så har det mycket med att göra var vi kommer ifrån och vilken våran mission är för detta livet. Alla människor har en mission, alla mineraler, växter och djur har en mission. Det är den som skapar mening och liv.
Den kunskap vi alla har när vi föds kan ha med rent praktiska jordiska saker att göra som att starta en miljörörelse, vara kommunal dagmamma, arbeta på fabrik. Det är vad vi gör med våra liv som kommer att påverka huruvida vi lever vår mission eller inte. Det finns nämligen många sidospår vilket tillhör det mänskliga
 
Om stjärnfödda som är ett samlingsord som jag själv använder för vita själar. Ljusarbetare som föds till jorden och har minnen från att vara i en icke fysisk kropp.
Det innebär helt enkelt att man har vissa minnen från högra andlig kunskap i förhållande till jordens kunskap och andra dimensioners kunskap. Med kunskap menas helt enkelt information om universum, hur det fungerar, varför vi finns och vart vi är på väg.
 
 
Det finns flera olika galaxer varav vintergatan är en av dem det finns många fler därute än vi någonsin kommer att kunna räkna i vårt fysiska liv. Det pågår ett ständigt arbete i våra universa för att upprätthålla balans, utbilda, leva och utvecklas. När vi föds med viss andlig insikt så har det mycket med att göra var vi kommer ifrån och vilken våran mission är för detta livet. Alla människor har en mission, alla mineraler, växter och djur har en mission. Det är den som skapar mening och liv.
Den kunskap vi alla har när vi föds kan ha med rent praktiska jordiska saker att göra som att starta en miljörörelse, vara kommunal dagmamma, arbeta på fabrik. Det är vad vi gör med våra liv som kommer att påverka huruvida vi lever vår mission eller inte. Det finns nämligen många sidospår vilket tillhör det mänskliga © sinnligkunskap ©
 
Stjärnmänniskor sänds ständigt till olika jordar och universum för att arbeta med denna balans och målet är att vi ska neutralisera astralenergin för att alla kunna vakna i våra stjärnkroppar i ett högre medvetende. Nya världar skapas ideligen precis som vi människor föder barn, djuren förökar sig nya stjärnor tänds eller explosioner i rymden skapar nya planeter. Arbetet är oändligt för hela tiden finns en nyskapelse det är en kosmisk lag. 
 
© solkarina 2005 © 
 
 

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB