Medialitet, Andlighet, Healing

Astrala världar

20.08.2016 19:06

Dessa finns endast i det vi kallar den tredje dimensionen. Här finns mörkervarelser, väsen som skapats genom energi tex vårt sätt att tänka. De astrala världarna har ego, rätt eller fel, dag och natt - polariteter. Antingen eller! I alla dimensioner i kosmos är det alltid harmoni och allting flödar i balans. De flesta dimensioner lever i en samklang och harmoni i sina kosmiska nätverk. Därför är den tredje dimensionen en utmaning för människan tex då vi blir påverkade i att leva i denna dimension. 

Ett sätt att inte vara i astrala världar är att vara helt och fullt i hjärtat. Utan att känna värderingar, avund eller att något är rätt eller fel. 

De astrala världarna är många och det finns även vänliga varleser i de astrala dimensionerna. 

Det som är ganska symboliskt för astrala världar är att man börjar förena instinkten som rovdjuret har med möjligheten att göra medvetna val. Därav skapas en distans som gör att det blir polariteter. Egentligen finns detta i alla dimensionella skiften men är starkast i de astrala världarna.

Eftersom vi människor är som magneter är det viktigt att vi är positiva i sinnet, undviker droger eftersom astrala väsen lättar når oss när vi inte är i fullt flöde. 

Eftersom vi hela tiden tankar ur oss energi så kan ångest, depressioner och andra tunga tankar föda och göda och skapa astrala väsen. Och det är bara i den tredje dimensionens medvetande detta finns. Det är en av anledningarna till att det vi kallar Atlantis "gick under". Det fanns inget vi tänkande bara ett jag tänkande.

Här rör sig gengångare, spöken och andra varelser med lägre energier.

Astrala väsen skapas som ett damm och en spegelbild av negativa  tankar, känslor och händelser. Det är därför vissa platser där det hänt bestialiska saker kan upplevas som obekväma. Tillräckligt mycket positiv energi kan dock tranformera dessa.

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB