Medialitet, Andlighet, Healing

Skaffa dig perspektiv

13.04.2016 14:34

Tänker du leva i 80 år då kommer du att leva i 29,200 dagar, du kommer att ha 700,800, timmar och för varje år som går har du endast 8760 timmar att använda dig av. Då behöver du tid för att sova, äta och tid för att arbeta. Vi människor har en tendens att stressa genom livet utan att förstå vilka perspektiv vi lever inom. Om vi säger att vi lever i 80 år så kommer det att finnas mänsklighet efter oss och det har funnits mänsklighet före oss. Till dig som är stjärnfödd vill jag säga: Ta vara på tiden, uppfyll ditt liv med positiva saker som lämnar positiva spår för kommande generationer det är allas uppgift och framför allt de stjärnfödda som har en högre andlig medvetenhet. Låt oss som lever idag inte lämna en hel sopkorg efter oss för nästa generations människor att reda ut. Se dig själv i det kosmiska perspektivet där du är ett med källan och ute på en resa. Vad vill du åstadkomma under denna korta resa du är här.

Det är inte värt att bråka med grannen, vara avundsjuk på någon, stjäla några futtiga tusenlappar eller stjäla av en partner vid separation. Det är inte värt det med tanke på vilka känslor du skapar inom dig själv som blir levande väsen och en del av dig under resten av ditt liv. Relationer av alla slag kan skada människor oerhört mycket. Efter att ha suttit på en spålinje som kostar alldeles för mycket för den som ringer så förstår jag att det finns ett jättejobb att göra hos den vanliga människan i de vardagliga relationerna. Kvinnor som väntar på gifta män jag visste inte att vi fortfarande år 2005 hade sådan obalans i våra kvinnliga och mannliga poler 

Jag har lärt mig att tänka i dessa enkla perspektiv lär oss att se det vi i vardagen upplever som svårt, jobbigt eller störande är egentligen ingenting utan det är den kraft vi ger det som blir någonting.

Vi skapar bara mer negativ astralenergi genom att vara arga, sårade eller irriterade. Om och när människor i vår omgivning förändras så kommer de att ha svårare att göra det om vi förebrår dem. Våra medmänniskor sätter inte en stämpel i pannan där de blottar sina svaga sidor. Människor är medvetna om sina svaga sidor som skapar negativa handlingar genom att älska dem förbehållslöst så ger vi dem en chans inte genom att fördöma dem.

Jag tycker det är viktigt att tala om vardagen i den flesta litteratur som är av andlig och upplysande karaktär så möter vi ofta människor som redan funnit sin plats. Detta kan skapa ångest hos alla de tusentals som fortfarande kämpar på gator och torg för att förstå och lösa de vardagliga konflikter de hamnat i eller ser. Det är viktigt att vi vågar fostra våra barn.

Text Solkarina

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB