Medialitet, Andlighet, Healing

Självkännedom ett livselixir

15.03.2016 19:02

Samhällsutvecklingen idag ställer högre krav på den enskilda människan. Det ligger i det egna ansvaret att må bra och ha god hälsa. Vi kan inte längre förvänta oss att någon instutition skall förändra olika problem det är viktigt att själv kunna finna lösningar. 

Det finns ett stort intresse bland människor idag att utvecklas, lära sig nytt och samtidigt tekniker för att förebygga eller återskapa ohälsa. Begreppet utbrändhet och stress som gör det legalt att må dåligt och hitta sig själv och orsakerna till olika problem. Företag uppmuntrar sina anställda att prova olika friskvårds metoder eftersom de vet att det kommer tillbaka till dem i ett längre skeende. Att människor blir alltmer förstår sambanden mellan mellan det yttre livet vi lever och att det påverkar vårt inre. Att människan kan göra mycket för att påverka sin livssituation själv. Ett stort intresse både bland män och kvinnor för personlig utveckling breder ut sig allt mer. 

Vi har arbetet inom branschen sedan slutet av 80 talet. Lärt oss mer och mer för varje år. Vi kan idag se att det finns många olika skolor för terapier och personlig utveckling. Men ofta är de specialiserade på antingen kroppsterapier eller mental träning. Jag kan se många möjligheter att kombinera dessa. Vi har arbetat med människor under många år och tror att det i framtiden kommer att bli allt populärare att lära sig själv olika saker alltså lite av varje. Inte behöva fokusera på något speciellt tex massage, avslappning, mental träning. Utan att det finns ett värde av att kunna lite av varje. När vi arbetat med människor på företag så kan vi se att man först börjar med att få massage tex på arbetsplatsen. Detta leder ofta vidare till att man vill lära sig något själv för att använda på fritiden. 

Människor möter andra människor som har olika problem. Det är alltid roligt att kunna göra lite akuta utryckningar. Massören väcker ett intresse om individen så denne vill ofta lära sig mer. Människan har kommit så långt att hon vill kunna detta själv. Samtidigt som man kan vara kvar i sitt vanliga liv. Mina utbildningar lär ut både hur man behandlar olika problem långsiktigt och hur man kan hjälpa akut. Det innebär att man kan hjälpa sin familj i det dagliga livet, sina arbetskamrater med olika snabbtekniker som kursen omfattar.

Alla ser naturligtvis den trenden idag att det går att sälja livsutbildningar privat.  Vi vill ge kunden ett längre och varaktigare resultat. Också att det finns kvalitet i att man hinner prova och lära in i en takt som gör att det finns kvar inom en. 

Även om man kan köpa böcker, cd skivor och videoband och lära sig från. Så finns det ofta brister då man inte har någon lärare att ställa de personliga reflektionerna till. En mentor någon att bolla med.

De senaste  åren har företag börjat aktivera massörer på arbetsplatserna. Vig tror att nästa steg blir att människor själva kommer att lära sig olika tekniker. Som de använder sig av i sina dagliga liv. Vi vet idag att människan har begränsningar. En effektiv människa behöver ha sitt liv väl strukturerat för att fungera med arbete och familj samtidigt som man ska må bra. Fler blir sjukskrivna och klarar inte av att nå pensionsåldern och vara friska. Ingen vill egentligen vara sjuk eller känna vantrivsel detta kommer man att ta större egenansvar för. 

Det blir viktigare och viktigare för människor att kunna ta för sig i samhället idag. Många självklara välfärdssystem privatiseras allt mer. För att kunna hänga med kommer människor att tvingas utvecklas mer men på ett sätt som inte är skadligt för hälsan. Vikten av självkännedom och stark självkänsla samt att veta vidden av sina egna resurser. Människan får inte längre allt serverat till sig. Tex så kan man idag bli utstämplad, det är ingen garanti att man får socialbidrag eller den bästa läkarvården. Samhället privatiseras mer och mer. Där tror jag att mina metoder kan vara god hjälp för den enskilda människan att enkelt kunna arbeta med sig själv och sin egen utveckling som en naturlig del av livet. Metoder för att snabbt lösa olika problem blir viktigare.

Informationssamhället idag ställer större krav på den enskilda individen att ta snabba beslut och vara målmedveten. Det finns många prestationskrav. Människor idag blir lätt en produktiv produkt av samhället. Där är det lätt att tappa bort sig själv sina personliga mål och visioner. Mina metoder lär människor att fininstämma sig med egna behov vilket ytterst skapar en tryggare samhällsmedborgare.

Trender som vi kan se är att företag allt mer får ta eget ansvar för personal hälsovård/friskvård. Redan idag hyrs det in utbildare i olika företag för att stärka de anställda och ge dem friskvård dock tillfällig. Detta ser jag som positivt eftersom det kommer att leda till en personlig nyfikenhet hos den anställde att leta sig vidare under sin fritid.

Jag tror att kvalitet inte går att sälja i mängd genom enbart broschyrer, böcker och videoband. Utan ser en kombination av möjligheter till personlig kontakt, material att studera hemma och något enkelt billigare prova på att köpa. Detta skall göra att kunden känner att det finns en gedigen grund och skapa en nyfikenhet och trygghet att gå vidare med i mina utbildningar. Tillgängligheten per telefon ser jag är viktig. Många utbildare kan vara svåra att nå ibland. 

Våra utbildningar är de enda i sitt slag i Sverige idag. Det kommer säkert att förändras i framtiden. Vilket också kommer att förändras i framtiden då fler och fler kommer att kunna dem för att lära ut dem. 

Sinnligkunskap 2016

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB