Medialitet, Andlighet, Healing

Självförtroende

22.08.2016 20:58
Ett sant självförtroende växer ur din förmåga att lyssna inåt och vägledas av din intuition. Att förstå de präglingar, borden, måsten och mönster du lever i. Dom värderingar som försätter dig i en distans till dig själv och din omvärld. Kroppen är det instrument som själen och anden verkar genom.
 
Genom att fördjupa din kunskap och medvetenhet om de mönster du lever i. Växer en inre och yttre rikedom som skapar harmoni och balans för dig i din tillvaro.. En balans inte bara till människor utan till allt levande. Det finns gott om okunskap hos människan idag därför att vi förlorat våra ursprungliga rötter. Och genom att förstå och ta ansvar för våra egna liv, kommer också varje enskild individ att påbörja en medveten livskvalitet till gagn för alla.
 
Varje människa är sin egen mästare. Vi kan lära av varandra. Och vi kan i det finna vår egen plats i tillvaron. Människan är en besökare och har skyldighet inte bara mot kommande generationer. Utan också till allt liv på jorden, naturen, djuren. Desto större förankring vi har i oss själva som människor desto mer kärlek, ljus och glädje kan vi sprida och skapa till allt det som genomsyras av samma livskraft vi själva bär.
 
Tydligast märker vi våra obalanser genom olika känslotillstånd, återkommande kaos, dåliga relationer, olika sjukdomstillstånd en känsla av otillfredsställelse osv.
 
Varje människa bär förmågan att själv börja ta ansvar för ett personligt och globalt helande. Och när vi börjar göra det från vårt hjärta. Kommer vi alla att 100% finna en tillvaro med större balans där vi lever i vårt naturliga flöde. Med en framtid även för framtida generationer. Ta tillvara ögonblicken i nuet och leva vår fulla potentiella styrka. Livet går inte i repris och vår historia skapar vi nu.
 
 
 

Våra böcker

25.07.2016 12:04

Solkarinas böcker

Solkarina har skrivit 15 böcker inom ämnen som medial utveckling, andlig utveckling, personlig utveckling, healing, Reiki, Shamanism och du hittar alla Solkarinas böcker här

Kurser

19.08.2017 11:16

Kurser och utbildningar

Hos oss hittar du både distansutbildningar och fysiska utbildningar i hela Sverige. Solkarina som är utbildningsansvarig har utbildat människor i andliga och mediala metoder sedan 1993.  Det fysiska utbildningkonceptet hittar du här Solkarina fokuserar mest på längre  esoteriska...

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB