Medialitet, Andlighet, Healing

Själskontrakt

19.08.2016 09:51

Alla människor har själskontrakt och de aktiveras vid olika tidpunkter i våra liv. Själskontrakten får vi automatiskt som en kunskap när vi föds. De bygger oss och är våra byggstenar i detta livet. Det är erfarenheter från de som levt tidigare, både på jorden, andra civilisationer eller i andra universum, tidigare liv hos olika människor. Det kan också vara genetiskt så du fått det genom arvet eftersom du är en produkt av din familj. Samhället, den epok du lever påverkar också dina själskontrakt. Kosmos behov styr vilka själskontrakt du får med dig. På så sätt är du "bunden2 till att gå vissa vägar i livet. Det viktiga är att du hittar dig, dina själskontrakt. När du kan se dem kan du också befria dig från dem och agera utifrån ett högre syfte och i ett större kärleksfullt flöde.

De själskontrakt du bär med dig behöver inte nödvändigtvis vara dina. Vi får dem när vi skapas och föds för att kosmos ska upperätthålla sin balans. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att det kollektiva galaktiska nätverket ska vara i balans. Själskontrakten hjälper till med den uppgiften.

Kan man se sina själskontrakt kan man också se sig själv bättre. Man vet sina styrkor och svagheter och det blir lättare att navigera genom livet för "du vet vem du är".

Själskontrakt ska man släppa taget om. Det är inte meningen vi ska BLI, eller VARA våra själskontrakt livet ut. De hjälper oss bara att navigera till en punkt där vi kan vara i fullständigt samklang med det kosmiska flödet. 

Det är därför healing och olika behandlingar hjälper oss att bli befriade från själskontrakten vi fått med oss i livet. Det gör det lättare för oss att leva i ett högre syfte, ett kosmist flöde och i en ljusare och kärleksfullare framtid.

Se också kosmisk omprogrammering och Nefertiti kosmisk healing är en utmärkt metod för att höja vibrationena och släppa taget om gamla själskontrakt som håller dig tillbaka

Kalender

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB