Medialitet, Andlighet, Healing

Paradiset ett naturligt tillstånd

14.04.2016 10:08

Kristusmedvetandet och paradiset är människan naturliga tillstånd. Genom vår fria vilja så har vi möjlighet att göra val. När vi gör negativa och destruktiva val så får det konsekvenser. Det känner vi alla igen  genom arvssynden alltså vi blir lika våra föräldrar och faller in i deras mönster.

Medvetenhet kan frigöra oss från arvsynd och karma. Kristusmedvetandet finns inom alla religioner och har skapats för att de står nära vårt egentliga väsen och ursprung. Människor attraheras till religioner för något väcks inom dem. Känslan av paradiset, kärleken och Kristus medvetandet.

I alla epoker så står människan inför val vilka val vi gör påverkar direkt den kollektiva processen på hela planeten. I alla religioner och många filosofier finns riktlinjer för människor att följa för att åter nå denna källa av gudomlighet och kärlek. De är alla olika vägar till samma källa.

Genom de mörka epokerna i människans historia så har Kristus medvetandet fått stå tillbaka endast esoteriker har lyckats hålla det levande.

Alla människor kan därför nå Kristusmedvetandet och börja praktisera det i sitt dagliga liv. 

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB