Medialitet, Andlighet, Healing

Pangea

20.08.2016 19:18

En gång var jordens alla länder ett. Det är därför många myter är lika och man kan känna igen olika teman i dem. Länderna separerades och ur det kom sedan Lemuria, den allra tidigaste civilisationen kallas för Mu. Efter Lemuriaepoken och i en kort samtid kom Atlantis era och nu (2013 och framåt) står vi inför den fjärde världen som växer fram i den nya tiden där vi åter kommer att förenas som i Pangea. 

Där vi är sammankopplade och länkade med varandra på jorden. Men denna gång är vi sammanlänkade fast vi är åtskilda. Det kräver en större utmaning för människan eftersom det i den fjärde dimensionen kommer att krävas en medvetenhet som heter viljekraft. När viljekraften samarbetar med hjärtat och hjärtat är rent och i kosmiskt flöde. Råder fullständig harmoni på jorden och mellan alla levande varelser i alla dimensioner kring och på jorden.

Från  och utbildningen Nefertiti kosmisk healing

Boken Nefertiti kosmisk healing

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB