Medialitet, Andlighet, Healing

Om Quan Yin Esoteriska healing

24.02.2016 12:57

Från boken 13 healingmetoder

Quan (Shih) Yin betyder

  •  Quan - observera
  • (shih)  - världen som lider
  • Yin -  den som hör alla ljud som finns i världen

Quan yin firas varje år den 15 april inom buddhismen. På Sanskrit heter hon Avalokitesvara och det är ett Sanskrit´s ord för Bodhisattva. En Bodhisattva är en gudomlig person som är fysiskt manifesterad.

När buddhismen utvecklades för 2500 år sedan ville man undvika de gamla indiska fornspråken Vediska och Sanskrit. Man ville använda folkets språk och inte de språk, vediska och sanskrit som lärda män använde sig av. Därav det moderna Quan Yin mot det ålderdomliga Avalokitesvara. Sanskrit innehåller 13 vokaler. Ca 600 f.Kr började de lärda att gå över från vediska till sanskrit.

Uttrycket Bodhisattva kommer från Sanskrit och betyder en person som är upplyst men ändå väljer att stanna bland människorna. Det är en person, eller Gud/uppstigen mästare som antingen lever på jorden eller som finns på de eteriska planen och nära jorden. Ett exempel på en Bodhisattva är Buddha innan han blev upplyst och uppgick i Nirvana. Ordet Nirvana kommer från sanskrit och betyder – Icke vara. Buddhismen har inga himlar och gudar på de sätt som kristendomen har. Därför anser sig inte buddhismen vara en religion utan en filosofi. Ett annat ord för att vara upplyst är att vara uppvaknad ha ”vaknat” i det högre andliga perspektivet. Man är då fri från begär, hat och självbedrägeri. För att nå detta tillstånd har Buddhismen olika läror och vägar man kan gå. När religionerna verkat ett tag och fått förfinats till högre vibrationer tenderar de att gå över och bli filosofier.

Quan Yin betyder alltstå att observera ljuden i världen. Hon hör lidande hos människor och kan på så sätt också komma till undsättning. I Asien stavas hennes namn lite olika beroende var i Asien du befinner dig.

Hon är den högst upplyste varelsen som vakar över jorden. Hon har flertalet gånger inkarnerat i människor som Jesus moder Maria.

Genom att hon är en Bodhisattva kan hon röra sig i flera dimensioner samtidigt och även inkarnera i fysiska människor. Ett annat exempel på en inkarnation hon varit närvarande i är moder Teresa. Om du tänker dig Quan Yin som en sol med många strålar och varje stråle är en fysisk själ som inkarnerar med en bit av henne inom sig. Många människor kan ha en stråle av Quan Yin inom sig och kan därför också känna en samhörighet med henne. ( Hon representerar vår inre kvinna också)

Hon är den kvinnliga aspekten hos en Gud en Gudinna. Genom att hon är en Bodhisattva är hon även en uppstigen mästare som valt att vara nära jorden och jordens människor för att stödja människor i vägen till upplysning.

Hon avbildas symboliskt ofta tillsammans med livets vatten från en liten vas. Genom vilket alla levande varelser blir välsignade. I kristendomen har vi dopet. Draken vid hennes sida är en symbol för kraft, vilken kan vara både god eller ond beroende på hur den används.

Quan yin bemästrar kraften och kan tranformera den till en andlig visdom.

Hon finns alltid nära de människor som ber om hennes uppmärksamhet och har alltid healing att ge till behövande.

Människan har två delar den manliga delen som är vår handlingskraft och vilja samt den kvinnliga delen som är vår intuition, helande och medkänslan. Hon står ofta i lotusblomman för att visa människor att alla kan nå upplysning och ta sig igenom lidande som finns i den fysiska manifestationen. 

Hon är därför ren kärlek manifesterad, inre frid, glädje och skönhet.

Då Quan yin befinner sig i de uppstigna mästarnas boning. Måste du öppna dina andliga center för att etablera kontakt med henne. Det innebär en djup kärlek och respekt till dig själv och förmånen att få vara i en fysisk kropp som du sedan i kärlek och skönhet kan förmedla till andra människor.

Healingen är direkt knuten till Gud och Gudinne-energin och hjälper dig att frigöra karmiska mönster i ditt liv. Healingen lyfter dig till en vibration av kärlek och en känsla av tillhörighet med alltet. Du har möjlighet att transcendera och uppstiga i en högre vibration. När du får healingen skapar du en kontakt med en stråle av Quan yins gudomliga ljus. Vid initiering etablerar du en livslång kontakt.

 

 

 
 
 
 

Kontakta oss

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB