Medialitet, Andlighet, Healing

Mysterieskolor

06.12.2016 01:42

Det kommer mycket nytt under 2017 på Sinnligkunskap. Du kommer att kunna boka olika distanskurser som fungerar som forntida mysterieskolor. Där du stegvis introduceras i en kunskap och energimedvetenhet som utvecklar dig på ett personligt plan. 

Genom olika tekniker kan du öka din självkännedom och på så sätt återhämta en kunskap du bör inom dig.

Du kommer att hitta kurserna här 2017

Under 2017 kan du också delta i föreläsningar och helgkurser i Stjärnfödd, visioner, drömmar och andliga insikter som Solkarina kommer att turnera med i Sverige nästa sommar. Vill du organisera på din ort kan du kontakta oss. Med direkt kunskap från Lemuria den forntida civilisationen som när den upphörde skapade de forntida mysterieskolorna. Solkarina kommer under kursen och utbildningen att dela med sig av minne och erfarenheter från dessa. Du kommer då också att få besöka det vita pyramiden och en större förståelse för ljuskroppen och kupolernas funktion.

Mycket spännande nästa år allstå!

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB