Medialitet, Andlighet, Healing

Mästarna transformerar oss

14.04.2016 10:07

Det lägre medvetandet och de lägre kropparna påverkas av ett jag är jag tänkande. Vilket innebär en personifiering av den gudomliga kraften som en enskild människa och ett enskilt jag. I de högre kropparna och medvetandet inser man att alla levande varelser är ett och samma.

De lägre kropparna präglas av ego, rädslor, negativa begär och girighet. De flesta människor känner igen detta. Man tävlar. vill bara bättre och framför allt låta ALLA veta att man är bättre. Man saknar fullständigt förmågan att se hur vi människor kompletterar varandra. När vi är i de lägre kropparna så kommer vi att känna en inre panik för en massa olika saker. Det är då vi gör andra människor och oss själva illa genom olika negativa handlingar i ord, skrift och tanke.

Själen blir svart och dessa människor skadar andra människor. De lägre kropparna styrs av överlevnadsinstinkter som kan liknas vid paniken i ett brinnande höghus där alla ska ut samtidigt. 

Vi lever i en tidsålder där dessa lägre energier verkar tyvärr som lärare och auktoriteter i det vanliga livet. De får människor i sin omgivning att känna sig sämre, dåliga, mindre värda de attraherar människor i en grå zon som inte ännu tagit ställning och hittat sitt inre paradis. Alla vita själar som har nått en högre medvetenhet där man fått insikter om att vi alla är ett. Att vi på ett högre plan är en själ och inte separerade själar som i de lägre kropparna. Dessa vita själar präglas av en känsla av jag är - alltså jag är en del av alltet och något större.

Mästarna hjälper oss att transformera helt enkelt utbilda oss i att vi är högre varelser i ett större sammanhang. Det är ungefär som att gå i skolan och lära sig läsa och skriva, Men mästarna skolar oss i andliga värden.

Test Solkarina

 

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB