Medialitet, Andlighet, Healing

Marlenes kursutvärdering Esoterisk rådgivare och medium

01.03.2017 22:05
Kursutvärdering och sammanställning av utbildning: Esoterisk rådgivare och medium 2016/2017 Uppsala.
 
Vilken utbildning har du gått och vilken lärare hade du?
Min lärare under utbildningen var Solkarina.
 
Motsvarade utbildningen dina förväntningar?
Utbildningen motsvarade inte mina förväntningar, den överträffade mina förväntningar på ett förträffligt sätt.
 
Vad tycker du var lätt eller svårt?
Ingenting var egentligen svårt med själva utbildningen, min svårighet har legat i mig själv och min bristande förmåga att strukturera min tid och disciplinera mig själv att göra mina läxor. 
 
Hur uppfattade du dynamiken mellan dig och kurskamraterna?
Jag tycker gruppen varit bra och samspelt, dynamiken har varit fantastisk, jag upplever att jag fått vänner för livet. 
 
Vilken nytta tror du att du kommer att ha av den kunskap du fått?
Jag ser redan nyttan av utbildningen i mina möten med människor och nu är det upp till mig att praktisera det jag lärt mig och utveckla mig vidare i min nya kunskap. 
 
Hur ser du på lärarens kunskaper?
Jag ser Solkarina som en mycket kompetent lärare med en genomarbetad kosmologi som trots att den är så omfångsrik ändå inte är fixerad i som form utan är öppen att utvecklas och växa, det tycker jag om. Solkarina har många års erfarenhet och lever sin lära, för mig innebär det att hon är sann och det är viktigt för mig. Dessutom har hon en gedigen livserfarenhet vilket gör att hon vet vad hon pratar om och kan känna igen sig i många hon möter vilket gör att hon kan ha en förståelse för sina elever och sina medmänniskor.
 
Hur ser du på lärarens förmåga att leda gruppen och hantera situationer som dyker upp?
När det gäller att leda gruppen och hantera situationer som kan uppstå så har Solkarina fått briljera med sina förmågor i vår grupp. Vi hade ett par tuffa situationer där hon tydligt fick visa prov på sin skicklighet i att leda gruppen och att lösa konflikt i gruppen, jag kan bara se på hennes säkra och behärskade sätt att lösa det hela och buga av beundran. Hon har också varit en mästare i att hantera tiden och hålla fokus på undervisningen när vi i gruppen förlorat oss i diskussioner som inte varit relevanta för stunden.  
 
Skulle du rekommendera utbildningen till andra och varför?
Jag skulle varmt rekommendera utbildningen till andra och jag gör det redan. Min övertygelse är att man om man följer instruktionerna och gör sina läxor så är man när utbildningen är klar en duktig esoterisk rådgivare och ett duktigt medium. 
 
Vad tyckte du om kursmaterialet som stöd till den muntliga undervisningen?
Böckerna är bra och skrivna på ett sätt som är lätt att förstå och är bra komplement till den muntliga undervisningen.
 
De läxor och övningar du fick var de lätta eller svåra att genomföra?
Jag tror inte läxorna var svåra, min svårighet med läxorna ligger helt hos mig. De uppgifter jag gjort har inte varit svåra eftersom vi fått tydliga instruktioner av vår lärare. Jag kan ha svårt att komma ihåg muntliga instruktioner och har ibland svårt att förstå mina egna anteckningar. Solkarina har alltid funnits tillgänglig när frågor uppstått.
 
Vad kommer du att ta med dig för lärdomar och kunskap till framtiden?
Jag har lärt mig massor under den här tiden och mest vill jag ha Solkarina som exempel när jag själv så småningom undervisar i liknande anda. Jag har fått en klarhet och en ökad förståelse för dimensioner och vad/vilka som kan finnas i dom olika. Jag har fått fantastiska verktyg och logiska och praktiska förklaringar till varför och hur dom fungerar. Jag vill gärna behålla Solkarina som vän och mentor för resten av livet.
 
Skriv din spontana känsla inför den kunskap du får av den utbildning du genomfört samt dina kurskamraters stöd och lärarens genomförande.
Jag har redan skrivit mycket spontant ovan men jag lägger gärna till att jag med mitt nya kunnande och alla "hur göra" som jag fått till mig gör att jag nu har många metoder att ta till och det enda jag behöver göra nu är att öva, öva och öva. Solkarina har varit oerhört generös med att hjälpa oss i vårt växande genom att tillhanda hålla grupper på facebook och ett flertal distanskurser som vi kan öva ytterligare i. Det finns även andra sammanhang vi blir del av när vi fullgjort denna utbildning. Jag kan inte tänka mig någon bättre lärare än Solkarina i esoterik och med alla roliga och spännande strängar hon har på sin lyra så upplever jag att hon är heltäckande för en sökare som jag. Jag uppskattar också att hon är vägvisare och inte pekar med hela handen och säger så här är det utan ödmjukt framhåller att så här upplever hon att det är samtidigt som vi uppmuntras att finna vår egen karta och lägga vårt eget pussel med hjälp av hennes verktyg. Jag upplever att mina kurskamrater och jag kommer att vara medarbetare i kosmos och att vi fått lära oss att samarbeta och se att det finns så det räcker åt alla och att vi inte behöver konkurrera med varann utan istället glädjas åt varandras framgångar.
 
Tack för den bästa utbildningen jag tagit del av i mitt 51-åriga liv. 
 
Vänligen Marlene
 
 
 
 
 
 

Kursutvärderingar

05.12.2017 18:22

Steg 2 Esoterisk rådgivare Medium och Änglamedium

 Hej Solkarina!  Utvärdering av helg 2 energiavläsningar:   Jag älskar utbildningshelgerna och denna var inget undantag. Du sänder ut en så behaglig energi som gör mig trygg vilket hjälper mot osäkerheten inför att göra ovana övningar. Du är mycket inspirerande, uppmärksam och...
17.10.2017 14:57

Psykometri, energimedvetenhet och orakelkort

Hej Solkarina Jag är så tacksam för denna helg. Roliga övningar älskat varje minut. LIvsuppgift de är ett milt uttryck för vad jag känner, du har gåvan att hela folk, se folk, känna vad man är och det känns bra. Man känner sig trygg med din ledning. Jag kan inte med ord beskriva vad detta...
17.10.2017 11:29

Om Sann Essens

REFERENSER CATHARINA OM SANN ESSENS 04.04.2016 22:41 Hej Solkarina   Jag ska försöka få ner några rader om min upplevelse av utbildningen.   Det började i somras när jag väckte upp något inom mig som jag har burit på så länge jag kan minnas. I min...
23.09.2017 13:13

Sagt på medlemssidorna

Jag blev mycket lycklig för det som du skrivit här.Det påverkade mig starkt och jag kommer att fortsätta besöka shamballa och akasabiblioteket ofta då jag jobbar andligt.Jag är så tacksam för att du bjuder på så mycket fin information och tankarna känns så rätta och kärleksfulla.Jag har nytta av...
16.07.2017 16:59

Tack för bra kurs

Hej Solkarina! Tack för ytterligare en fantastisk kurs i Amadeus Shamansk healing Med vänlig hälsning Anders
08.07.2017 14:54

Mentorskap som är livsförändrande

Ett jättestort och varmt tack för ett helt otroligt bra mentorskapsprogram!   Jag kan inte med ord beskriva hur mycket det har betytt för mig. Det är den bästa utbildningen jag fått. Helt skräddarsytt! Jag uppmanar verkligen alla att gå den! Att få djupdyka och göra en sådan här resa har varit...
30.05.2017 09:03

Kosmisk omprogrammering förändrar mitt liv

nder en väldigt lång tid har jag haft en massa ”måsten” på mig. Det har varit att skjutsa och ta hand om barn, tagit hand om en dement pappa samt hans hus som är i behov av reparation, renoverat mitt eget hus och skött ett heltidsarbete. Har jag inte gjort det har det inte blivit gjort. Ibland har...
30.05.2017 08:56

Mina långa erfarenheter som esoterisk lärare

Firar snart 30 år i samma yrke
28.04.2017 14:53

Mediumutbildning steg 1

Hej Solkarina, tack för en fantastisk helg. Jag hade stor förväntningar och såg med nyfikenhet  på helgen och jag kan bara beskriva den som helt magisk ( informationsrik) Jag känner som med dina böcker att du har ett spårk och ett sätt att lära ut som jag kan ta till mig.  Jag känner mig...
16.03.2017 15:07

Mikaels kursutvärdering Esoterisk rådgivare och medium

Vilken utbildning har du gått och vilken lärare hade du? Esoterisk rådgivare och medium, Solkarina Har du företag eller kommer du att starta företag inom en snar framtid? Jag kommer att starta företag inom snar framtid.  Motsvarade utbildningen dina förväntningar? Ja! det motsvarade mina...

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB