Medialitet, Andlighet, Healing

Människorna från Lemuria

14.04.2016 10:32

Detta är minnen jag har från Lemuria

Text: Solkarina 

Detta är egna minnen från min tid på MU. Mu-människorna var mycket långa i jämförelse med människor idag. De var upp till två meter och genomsnittet var ca 180 lång. De kunde därför med lätthet plocka löv och frukter från träden. Lemuria var mycket bördigt och jorden var mineralrik. Till utseende var de väldigt smala, de åt inte kött. Födan bestod av blad av olika slag, nötter, (de odlade träd) och en stor brun, rund frukt som de odlade i marken.

Det fanns frukter på Lemuria som inte finns idag, frukterna är stora som mindre meloner med ganska stabilt fruktkött, De åt ofta maten kall som i salladsform, men kunde också värma olika buljonger som de drack.

Det var varmt på Lemuria, därför bar människor ofta kåpor som liknar de som munkarna bär i modern tid med en huva som skydd för solen. Rockarna var långa och nådde ända ned till fotknölarna, både män, kvinnor och barn bar dem. De var naturfärgade och vävda av en speciell växt som odlades i större mängder och sedan vävdes till tyger. De smyckade sig inte för det var inte viktigt för Lemurianerna att visa sin ”vackra” sida genom utsmyckning. De var som de var för oss kan det verka lite tråkigt men för dem så var de enkla och fanns som en del av moder jord.

Lemurianerna var mörka i huden men inte svarta utan en ljusbrun nyans. Deras hår var både ljust och mörkt blandat. Ögonen var ljusbruna och när de blev äldre så skiftade ögonen allt mer i en gråaktig färg. Man kunde genom att se en Lemurian i ögonen också se om de var unga eller gamla.

De levde ofta och blev väldigt gamla och fick ofta uppleva 5 generationer.  Ett år på Lemuria hade 13 månader och 260 dagar mot nutidens 365 dagar på ett år. Det är därför vi kan uppfatta dem som gamla men de hade en annan tideräkning. Precis som människor beskrivna i bibeln som kunde bli flera hundra år men det beror på att de hade en annan tideräkning.

Barnen gick inte i skolan utan skolades av sina föräldrar. Man såg på barnen vilka kvaliteter de hade och kunde lämna barnen till varandra att uppfostras av varandra om det visade sig att de hade kvaliteter som inte föräldrarna kunde ta hand om. Lemurianerna var ett enda folk de var i stort sett självförsörjande men hade också större samhällen. Det fanns ingen Kung eller någon som hade makten utan man samarbetade på exakt samma sätt som naturen fungerar år ut och år in utan någon som bestämmer. Hierarkier är något som människan uppfunnit i nutid. Det Lemurianerna kallar för att samarbeta kan andra kulturer kalla hierarkier.

Det vanligaste var att man hade 1-2 barn, naturen skötte om det så ibland kunde vissa familjer få fler barn men då hade de också oftast åtaganden, större gårdar och fler barn behövdes. Barnens skola var att de lärde av föräldrarna. Det fanns också traditionella skolor ungefär som vi har idag som barn med starka ledaregenskaper kunde skickas till. Där utövade man konst, skrivandet, räknandet osv. När de sedan var färdiga kunde de vandra från samhälle till samhäller och undervisade då både barn och vuxna.

Dessa barn och vuxna var också de som styrde templen på Lemuria. Genom templen bevarades Lemurianerna ursprung, de hade kontakt med de ursprungsvärldar som de kom ifrån. Templen var mycket viktiga för den kosmiska kontakten med andra civilisationer i kosmos. Varav Shamballa är en modern del av.

Lemurianerna härstammar från olika stjärnbilder och galaktiska hem.

Brödraskapet i det vita ljuset såg nämligen att jorden började bli mogen för att bebos av människor. De såg hur evolutionen började att skapa liv på vår planet jorden. Det var då det bestämdes att stjärnmänniskor skulle bosätta sig där och förbereda den kommande människan. Folket på Lemuria som härstammar från olika galaktiska stjärnsystem är ursprunget till människan. När Lemuria gick under hade människor levt, förökat sig och blivit jordbor, trots det galaktiska ursprunget.

När Lemuria sjönk i havet vandrade ättlingar från Lemuria ut i världen och över alla kontinenter och beblandade sig med det liv som formats naturligt på jorden. Genom detta fick hela mänskligheten ett minne, genetiskt arv från stjärnorna.

Det gjorde också att intelligensen snabbare kunde växa hos människor för målet är att mänskligheten ska skapa ett nytt Lemuria. Alla människor på jorden bär därför med sig i sitt genetiska arv DNA från stjärnorna. Om inte Lemurianerna skulle ha bott och befolkat jorden som de gjorde skulle människan fortfarande ha varit på grottstadiet. Den mänskliga utvecklingen har kunnat gå snabbt tack vare den arvsmassa vi bär i generna från Lemuria.

Många naturfolk har fortfarande kvar riter, och en ödmjukhet inför naturen och naturens krafter och gåvor som härstammar från Lemuria.

Lemurian MU-KI healing är en vibration som härstammar från den vibration Lemuriska folket hade. Genom att du använder healingen kommer du närmare din sanna natur. Du får en stillhet i själen och en ro som kommer att väcka minnen från Lemuria inom dig. Det får dig att vilja leva ett mycket mer harmoniskt liv.

För det är du som skapar det livet. För att veta vad du ska skapa kan du använda dig av känslan du lär genom healingen och bära den känslan med dig. Då kan du bli en Lemurian i moderna tid.

Utdrag från boken 13 healingmetoder

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB