Medialitet, Andlighet, Healing

lucka 9 i för personlig utveckling

08.12.2016 22:28

Lucka 9 för din personliga utveckling

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Ordlista i den nya tiden

30.05.2017 16:12

Stjärnfödd och stjärnsjälar

Text 159242, v2 - Inmatad av legon Stjärnsjälarna är en ny sorts människor som börjat inkarnera på jorden. De kommer inte från det medvetna universum som vi lever i idag, alltså inte från plejaderna, ufon, andra sidan osv. De kommer från det universum som vårt befinner sig i kan man säga. Det...
30.12.2016 23:07

Tallkottkörteln

Sitter mitt inne i huvudet och tillhör det  6 chakrat pannchakrat. När tallkottköreln är i perfekt rörelse då är du supermedial och kan se i alla dimensioner. Under den kosmiska omprogrammeringen måste den ofta tvättas och rengöras ordentligt. När den fungerar är den lysande och roterande och...
30.12.2016 22:59

Kosmiskt nervsystem

Vi människor har ett meridiansystem med akupunkturpunkter. Jorden har ett meridiansystem med punkter. Detsamma har hela våran vintergata. När vi kopplar in oss på det kosmiska nervsystemet då blir det en inkoppling på jordens, vårt eget och galaxens meridiansystem och då kan vi vara i fullständigt...
15.09.2016 15:26

Kristallskallarna

Myten om kristallskallarna I kristallskallarna ska Atlantis kunskap finnas lagrad. De gömdes undan innan Atlantis gick under. Kristallskallarna svarar på all kristallvibration därför kan du få kontakt med den gamla kunskapen genom att använda dig av kristaller då kristaller kommunicerar med...
15.09.2016 15:20

Stargate

Stargate är en översättning från engelskan och betyder stjärnportal. Dessa är som chakrana vi har på kroppen och finns också i vårt större universum. Vi kan använda oss av stjärnportarna för att resa till andra dimensioner och andra civilisationer.  I Nefertiti kosmisk healing och Sann Essens...
20.08.2016 19:21

Lemuria

Människorna på Lemuria levde i harmoni med naturen, omvärlden och varandra. Alla hade och fick allt de behövde. Varje människa hade en plats i samhället där egenskaper hos människor värderades lika. Lemuriaenergin är därför en samklang med övriga varelser i omvärlden och utan...
20.08.2016 19:18

Pangea

En gång var jordens alla länder ett. Det är därför många myter är lika och man kan känna igen olika teman i dem. Länderna separerades och ur det kom sedan Lemuria, den allra tidigaste civilisationen kallas för Mu. Efter Lemuriaepoken och i en kort samtid kom Atlantis era och nu (2013 och framåt)...
20.08.2016 19:06

Astrala världar

Dessa finns endast i det vi kallar den tredje dimensionen. Här finns mörkervarelser, väsen som skapats genom energi tex vårt sätt att tänka. De astrala världarna har ego, rätt eller fel, dag och natt - polariteter. Antingen eller! I alla dimensioner i kosmos är det alltid harmoni och allting flödar...
20.08.2016 13:32

Walk in och ut

Walk in kallas det när en ett medvetande överger sin kropp för ett nytt medvetande. Människor som fått en walk in blir personlighetsförändrade. Eftersom den gamla personen inte längre finns utan det istället plötsligt är en ny människa med andra värderingar och förhållningssätt. Walk in är ofta...
20.08.2016 13:17

Universum

Ett universum är en sfär som alltid har en mittpunkt. Människans mittpunkt är en plats i det fysiska hjärtat där vi är inkopplade på ett galaktisk medvetande och i kontakt med kosmos flöde. Varje människa är ett universum. Tillsammans skapar vi nya universum. De skapas hela tiden nya sfärer. Det vi...

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB