Medialitet, Andlighet, Healing

Lemuria var nätverk

23.02.2016 22:31

Nätverk / Av Solkarina

Från boken 13 healingmetoder

Lemurianerna var telepatiska och använde telepatin mer än de använde språket. Men språket var viktigt för kommande civilisationer på jorden. Därför utvecklade Lemurianerna ett eget verbalt språk. De tidiga Lemurianerna hade inte utvecklade halsorgan utan det kom genom evolutionen.  Vissa barn hade förmågan att tala mer än andra och dessa blev ofta hänvisade till templen för att i sin tur bli lärare en dag.

Den telepatiska kontakten innebar att de hela tiden stod i kontakt med skapelsen och allt inom skapelsen. Jag har visat det genom att använda ett spindelnät.  Om du tänker dig att Lemurianen står i mitten så har de alltid kontakt med alla andra människor, träd, hav, berg, himlar osv. genom ett subtilt energisystem där ki-energin färdas.

 

Då förstår du säkert också hur viktigt det är att det inte finns negativa värderingar, hat, ilska, ifrågasättande osv. För det skulle bli ganska tufft att alltid var inkopplat på detta. Precis som i spindelnätet kunde Lemurianerna alltid stå i kontakt med varandra bara genom att tona in någon av trådarna i nätet. Det var så här de kommunicerade telepatiskt med varandra. Människan idag har samma nätverkssystem. Vi kallar det ofta intuition men när vi kommer i rätt sinnesstämning. Genom Mu-Ki healingen kan vi telepatiskt känna in och kommunicera med vem eller vad vi vill på jorden.

Problemet är bara att det finns så många tunga händelser, tankar att vi måste vara trygga med oss själva för att koppla in oss på detta nätverk. Då mänskligheten inte kommit så långt i utvecklingen ännu. Man kan använda metoden, när man ger healing till människor, till djur och till växter och moder jord, berg, hav, stjärnor.

När du ska öppna upp dig för ditt subtila system är det bästa att du använder kunskapen för att skapa ett lugnt och harmoniskt liv för dig själv. Du kan använda nätverket när du ger healingbehandlingar för att stötta människor i att se, genom att du ser, ta bort tung energi som blockerar.

När du är i Mu- Ki energin och ser blockeringar, hinder, problem kan du vara säker på att du i samma ögonblick också sänder in Mu- Ki energi där och läkning kan påbörjas.

 

 
 
 

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB