Medialitet, Andlighet, Healing

Karma

19.08.2016 10:06

Människor använder ordet karma för att beskriva att allting kommer tillbaka. En handling får alltid en konsekvens. Även en tanke har en konsekvens eftersom den kommer någonstans ifrån och sedan går vidare och skapar ett vidare sammanhang.

Inom många traditioner används ordet karma för att skapa hierarkier och hindra människor från utveckling. Indien är ett sådant exempel där man tror att man gjort något i tidigare liv som påverkar och skapar det liv man lever nu. Detta trosystem om karma får människor att inte utvecklas till sin högsta potensial.

Karma har flera olika nivåer i boken psykometri och energiavläsningar har jag gjort en beskrivning av våra 3 jag.

Vi kan alltstå uppfatta karma som personligt, kollektivt eller på ett andligt plan i vårt andliga jag.

Ett personligt karma är alltid knutet till dig som person. Vilket innebär rent konkret hur du tänker, agerar, känner just nu är knutet till dig och ditt jag. Många människor är i detta karmiska tillstånd.

Kollektiva karman ska vi lösa tillsammans. Ett exempel på kollektiva karman är krigen i världen som vi tillsammans är ansvariga för. Miljön och hur vi behandlar djur och människor. Vi kan alla höja oss över det personliga karmat och istället för att alltid tänka i JAG form börja tänka i VI form istället. Då har vi genast gett inte bara oss själva utan också våra medmäniskor en större möjlighet att skapa bra karma

Det andliga jagets karma kan se och veta svaret på allting. Ska du söka svar på ondska tex så är det i det andliga jaget du hittar de svar som omfattar allt och alla.

Varja människa är också knuten till 4 karmiska nivåer. Det vanliga är att vi har själskontrakt till minst 2 av dem. Men vi ska kunna agera i dem alla då är vi i harmoni med kosmos flöde.

Jag brukar likna det vid ett hjul eller en tårta som jag delar i 4 tårtbitar.

Människor som tar hand om sitt personliga karma, jaget - många är här och då är man ofta självupptagen, det handlar mest om en själv, och man har en tydlig profil att synas. Här är också egot som starkast och därför är det här karmat svårast att förstå.

Ett karma där man ser till att människor i omgivningen har det bra. Familj, vänner arbetskamrater. Dessa människor hjälper, fixar och delar hjärtligt med sig på alla sätt för att människor omkring dem ska ha det bra. Faktum är om vi vill eliminera egot och inte ge det kraft då är det detta karma man ska jobba på. Hjälp, stötta och fixa så människor omkring dig har det bra och fråga aldrig eller säg aldrig, men jag då! det är personliga karmat i tårtbiten.

Jordens karma tillhör de människor som hela tiden jobbar men mänskliga rättigheter, rättvisemärkt, FN, röda korset och alla de som arbetar globalt.  Även dessa har sina viktiga uppgifter att göra för att upplysa oss andra.

Kosmiskt karma tillhör de som arbetar med främmande civilisationer, andra dimenesioner och har sina ambitioner långt bort från den människa som bara kan se sig själv. De ser hela kosmos som sitt karma och sin arbetsplats.

Alla dessa 4 karmiska nivåer är viktiga.

Vilka tillhör du? Vad kan du göra för att lära känna dem du är svagare i?

Karma finns överallt och dina val medvetna eller omedvetna kommer att påverka vilket karma som skapas 

Känn ditt karma och du känner dig själv 

Esoteriska rådgivare och medium & Sann Essens

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB