Medialitet, Andlighet, Healing

Insiktsänglarna

20.02.2016 14:46

Sann Essens & Änglamedvetande

Dessa änglar jobbar med riktigt djupa processer hos människor. Nämligen det onda och det goda. Människan till sin natur är varken ond eller god. I änglarnas värld finns varken gott eller ont. Som människa har du en änglakropp inom dig och det lever i ett flöde med kosmos. Det som är ont eller gott bestäms av vad du väljer att det ska vara.

Det går inte i förväg att planera om man ska vara ond eller god. Det som avgör detta är hur andra uppfattar det hela. Därför kan du ett helt liv göra det du tror är gott och det kommer alltid att vara det. ( oavsett vad andra tycker) Det går inte att i förväg tänka ut hur man ska vara för att vara god. Det finns inga strukturer för det. Du kan bara vara god på det sätt som du ser på godhet och väljer det.

Därför finns inte ondska och inte heller det goda. Änglarna är och de är i det högsta flödet hela tiden oavsett vilken uppgift de har. När du hittar denna energi inom dig kommer du att få ett förhållningssätt där du lever utan att fundera över följderna. Du litar på din egen inre godhet.

När man lärt sig förstå processerna och hur de uttrycker sig då förstår man att de också kommer inifrån. Vilket i sin tur gör att man ser och får förståelse för det vi kallar ont och gott.

Även godhet kan skapa konflikter och tvister. En människa som ger genom sin godhet och kärlek behöver inte nödvändigtvis bli betraktad som god av mottagaren.

När vi väljer att tro på ondska som något existerande som vi kan följa, hitta eller välja. Då blir det också lättare att skapa en skuld inom oss för att vi inte följt de riktlinjer som ondska eller godhet har.

Jag ser inte änglarna som godhet vilket man ofta gör då vi kallar dem goda. Det innebär att vi placerar vi dem i en struktur som vi förutbestämt är god. Det behöver den ju inte vara för alla människor. Skuld hos människor skapas ofta av att det finns en illusion att man inte följt normer för god eller ond. Därför är också skulden en illusion. Vi kan aldrig göra något fel. Eftersom vi alltid gör så gott vi kan.

Både skulden och moralen blir förlegade då de håller oss kvar i gamla strukturer.

Insiktsänglarna lär oss att allting är som det är.

De lär oss att även om vi utför en god handling behöver inte den vara god för alla. Människor som känner sig utsatta för ondska hamnar lätt i att de inte förstår situationer.

De blir handlingsförlamade och släpper alla åsikter, tankar och agerande. Enbart tron på ondska får människor att inte utvecklas. Det skapar rädslor.

Det goda får även andra konsekvenser. När vi talar om Gud som ett gott begrepp och vi ständigt söker ljuset och det ”goda”. Då fastnar vi i illusionen om att det finns.

Istället för att söka det goda och ljuset ska vi söka det kosmiska flödet inom oss själva som står i förbindelse med alla änglarna på alla nivåer. Eftersom änglarna varken är goda eller onda finns de i ett flöde. Det är detta flöde vi ska återskapa i våra liv och då finner vi lyckan.

Det är en neutral plats. Den är den plats du går på när du går och står mitt på din livsväg. Det är då du kan se dig själv och den du är, var du är på väg och vad du varit med om. Genom att lyssna lär du dig att följa det kosmiska flödet som finns där hos dig.

Om vi har Gud som ledstjärna för det som är gott. Ständigt tillber Gud för det är en god kraft. Då kommer vi samtidigt att bjuda in den onda kraften. Eftersom dessa står i parallell med varandra. Tron på det goda skapar också det onda. Om du istället ser Gud som ett flöde som varken är gott eller ont kommer du att ställas inför egna val. De val där du själv måste avgöra vad som är gott eller ont. Du får ta ansvar. Detta ansvar kan du bara ta när du till fullo förstår insiktsänglarna.

Du kan aldrig veta något om andras känslor. Därför spelar det ingen roll hur du gör för du kommer ändå att agera på det sätt du själv värderar ont eller gott. Det du då ser som gott kan någon annan uppfatta som ont hos dig. Hur vi värderar kommer från de präglingar vi fått med oss i livet och hur vi är formade av livet i sig självt.

När du förstår flödet istället då släpper du det onda eller goda och följer flödet.

När du förstår detta då har du fått medvetenhet om att du är skaparen av ditt liv. Det är insikt.

Detta med ont och gott är något jag funderat mycket över i mitt liv. För jag kan inte se att onda handlingar på något sätt kommer tillbaka till människor. Tron att det skulle göra det är ett önsketänkande. Det är bara att läsa tidningar och följa media runt om i världen så kommer du att förstå det. Det jag mött i det förflutna som jag kallar ont skulle inte varit möjlighet om inte jag tillåtit det. Därför kan en annan människa som jag upplever gör och har gjort onda handlingar fortsätta och göra det utan att något händer. Det är hur jag tolkar och använder min upplevelse som präglar resultatet.

För mig blev det en stor insikt att förstå hur det egentligen hänger samman. En människa som verkligen tror att de gör rätt och som tror att de är goda rakt igenom. De kan rättfärdiga det inte bara inför sig själva utan inför alla människor de också möter. Det enda som räknas är hur de själva hanterar och tror om sina egna handlingar. Kan de rättfärdiga det handlingar de gjort då kommer de aldrig att känna skuld och det gör att de inte kommer att se att de gjort något fel.

Tillhör du dem som sitter och väntar på rättvisa ska du veta att den kan du bara skapa själv. Det är ett inre fenomen. Det du behöver som du kallar rättvisa känner bara du till ingen annan vet något om det.

Du är skaparen av ditt liv. Vi har olika grundförutsättningar när vi föds men alla människor är en del av en högre plan som alla mår bra i. Du är alltid på exakt rätt plats vid rätt tidpunkt oavsett om det känns så eller inte. När vi ser bakåt i våra liv kan vi se våra lärdomar. Då är det också lättare att se att vi faktiskt var vid rätt tidpunkt hela tiden när vi ser bakåt.

Ingen är speciell

En insikt jag tycker är viktig det är att ingen människa är speciell. I samma ögonblick du säger att någon är speciell så gör du någon annan till mindre speciell. Varje människa är unik och det finns ingen som är som den andre. Börja därför se det unika i varje människa du möter, var intresserad, lyssna låt dem berätta och du kommer att få nya erfarenheter och insikter. Förstå att ingen är mer speciell än någon annan.

Jag har lärt mig att vi människor egentligen inte är så olika varandra vi är bara olika. Desto mer man lyssnar på människor så ser man att de är som du och jag. När vi gör någon människa speciell och utöver någon annan är det bara ett spel från egot som har ett behov av att synas. Människor med stort ego är ofta de som skriver memoarer och böcker om sig själva. En större människa skulle skriva en bok om fantastiska människor de mött.

Insikter och de lärdomar som följer med insikterna får vi genom att vi arbetar med tacksamhet.

Vi känner tacksamhet både för de som sårat oss, lurat oss, baktalat oss, slagit oss, uteslutit oss, på samma sätt som de som älskat oss, uppskattat oss, väglett oss, hjälpt oss mm

Nyckeln till insikt är:

·       Acceptera det du varit med om

·       Lär av dina erfarenheter

·       Uppskatta och känn mycket tacksamhet

·       Lev kärlek så mycket du kan

 

 
 
 
 

Kontakt

Sinnligkunskap AB

kontakt@sinnligkunskap.com

Solkarina besöker hela Sverige

Telefon: 0768-069755

Godkänd för moms och F-skatt

Sök på hemsidan

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Bloggat

10.11.2017 10:04

Magazinet dimensionell kunskap

Magazinet är på 20 A4 sidor och skickas hem till dig i kuvert. En riktig papperstidning Ordinarie...
10.11.2017 10:03

Universum ger oss en dröm

Inspirationskort för att öka självförtroendet och skapa ett kosmiskt flöde. De här korten kommer...
10.11.2017 10:00

Shamballas visdom

Shamballas visdom är 80 inspirationskort för andligt och dimensionellt växande. De är kanaliserade...
27.10.2017 08:34

Palt

Hemligheten med palt är att inte göra smeten för hård utan ganska lös när du lägger den i grytan....
16.10.2017 10:53

Det finns ingen fantasi

Dag 16 för dig som deltar i 21 dagars healingen Detta finns också på er...
23.09.2017 15:46

21 dagars healingen allt du behöver veta

Glöm inte att anmäla dig till 21 dagars healingen från den 1-21 oktober. Du sitter i ditt hem och...
31.08.2017 15:14

Grattis till vinnarna från Noliamässan

Birgitha Landfors i Örnsköldsvik vann paketet värt 1000 kr. Grattis Mark Yarn från Skellefteå vann...
20.08.2017 20:25

Avslutning Sann Essens, änglamedvetande och Galaktisk tårta

I helgen har jag träffat gruppen för sista gången när vi hade 4 steget i Sann Essens. Jag blir...
09.08.2017 05:52

Stora Nolia mässan Umeå augusti 2017

Nu har vi haft toppenfina dagar på Stora Nolia i Umeå. Vi finns i monter 454 i hall 4. Varje dag...
06.06.2017 21:55

Auran är en levande process

Vi har inte bara en aura, varje dimension har en egen aura. När vi lär, utvecklas och får insikter...

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB