Medialitet, Andlighet, Healing

Inkarnerad från stjärnorna

13.04.2016 13:49


Jag har spännande guider. De ger och har gett mig många olika verktyg för att klara av den tunga energin i vardagen.

En metod är kristallkroppsaktiveringen som numera lärs ut av Nefertiti kosmisk healinglärarna i steg 2 kursen.  Kristaller placeras i kroppen på ljuskroppens chakran. Det gör att man omedelbart får en kraftfull vibrationshöjning som känns av i kroppen.

De sista 20 åren har jorden och mänskligheten gått igenom en rad olika uppstigningsprocesser. Med syfte att föra in hela mänskligheten i en högre dimension ( ett högre medvetande). Den mänskliga evolutionen kommer att ta ett jättekliv framöver och processen har pågått i många år redan. Det handlar inte om teknik och materiella saker utan om det mänskliga psyket och den kunskap vi kommer att få och redan fått om detta. Det innebär förändringar för mänskligheten och hur vi både enskilt och tillsammans lever våra liv. Stjärnfödda och inkarnerade änglar berörs egentligen inte av jordens evolution men påverkas av den då man lever i den.

Många människor runt om i världen är inkarnerade i en fysisk kropp för att bistå mänskligheten i denna uppstignings process. Det är ofta viktigt för de människor som är inkarnerade änglar eller stjärnmänniskor att förstå sitt ursprung, varför de är här och hur de kan bistå jorden i denna process. Det är därför de är här och har inkarnerat till jorden och tagit en fysisk kropp just nu. De bär egentligen inte på så mycket karma från jorden och sina fysiska familjer annat än det arv de fått. Det är viktigt att befria sig från detta fysiska karmiska arv och förstå det. Då kan man också komma närmare sitt kosmiska ursprung.

En stjärnmänniska eller en inkarnerad ängel har i sina själsvibrationer ett högt kosmiskt medvetande. Det behöver inte betyda att man har stor kunskap utan snarare att man känner att det finns en uppgift för mig, det finns något mer än det jag ser i livet. En känsla av något större man inte alltid kan ta på. 
Det är jätteviktigt att människor med stjärnursprung eller som är inkarnerade änglar får hjälp med att förstå hur det hela hänger samman.

I mitt arbete då jag är inkarnerad från stjärnorna. Vilket innebär att min vibrationsfrekvens ligger närmare det stjärnmedvetande jag kommer ifrån än den jordiska vibrationens medvetande. Det innebär också att kunskapen från mitt stjärnmedvetande finns inom mig och så är det med alla som är inkarnerade stjärnmänniskor eller inkarnerade änglar. Det kan skapa ett tomrum inombords när man inte till fullo förstår detta och kan sätta det hela på sin plats. 
I mitt arbete ingår att hjälpa och stötta stjärnmänniskor och inkarnerade änglar för att de ska hitta sin plats på jorden. Ett arbete jag gjort i mer än 30 år nu.

Det finns ingen enkel väg att nå sitt stjärnmedvetande eller sin inkarnerade ängla själ. Men det är viktigt , oerhört viktigt att man vet vilka steg man ska ta. Och till fullo förstår varför just jag är här.

Mitt bästa råd till dig som är stjärnmänniska och inkarnerad ängel - skaffa dig kunskap om dig själv och dina medmänniskor, lär dig mer... både healingmetoder och självkännedoms metoder. Det kommer att öppna dig och ge dig många nycklar.
 
Text Solkarina

Du människa är inte en själ du tillhör den högre själen, tron om en mänsklig själ är det första tecknet på att du kan höja din medvetenhet. Du är här för att hjälpa den större själens utveckling genom din lilla själ..

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB