Medialitet, Andlighet, Healing

Galaktiska änglar

12.01.2016 12:02
Från utbildningarna till Sann Essens och  Änglamedvetande 
 
En ärkeängel övervakar jorden en galaktisk ängel övervakar vintergatan och alla dess innevånare i en samklang med varandra.  De har ansvar för den att den kosmiska planen ska genomföras.  De samordnar änglarna på de andra nivåerna. När vi kopplar upp oss på dem kan vi se de olika dimensionerna. De kan ge oss förståelse för sammanhangen utifrån den kosmiska planen.
 
De stödjer människan att verka i sitt högre jag.
 
Till skillnad mot det högre jaget som är en det kosmiska manifesterat är de galaktiska änglarna själva flödet i det högre jaget medvetande.

 
 
 

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB