Medialitet, Andlighet, Healing

Förväntningar

14.01.2016 15:59
De flesta människor söker sitt sanna jag och vill lyssna på sitt hjärta. Hitta sin stig helt enkelt. På min egen resa genom livet har jag själv lärt mig att de förväntningar jag har på omgivningen är det enda som kan hindra mig från att nå mina mål.  Eftersom vi alla lever i ett samhälle där vi behöver nätverken och vi är bra på olika saker blir det en utmaning för oss alla.
 
Det finns en frihet i att inte ha förväntningar på andra människor.  Ingenting är ju packat och klart. Varje ögonblick man möts blir ett unikt ögonblick. Kan kärlek byggas på bättre grunder? Det enda som hindrar oss från att möta varandra i de ögonblick som finns är gamla föreställningar om hur det ska vara eller inte.
 
Det är så lätt att trampa in ett revir.
 
Titta bara på dig själv nästa gång du går på affären och handlar. Du går samma vägar i affären som du alltid gjort. En utmaning för alla människor är att göra nya saker eftersom det kommer att visa dem direkt vilka rädslor som ligger och skakar utanpå dem.
 
När vi gör nya saker kommer vi att hamna i nya situationer och det gör att vi får nya utmaningar. Om vi i det ögonblicket skulle ha förväntningar på omgivningen då skulle vi veta exakt hur utgången av en situation skulle bli. Då är det ingen utmaning för oss inte heller lär vi oss något av det mötet. Att gå nya vägar, utmana sig själv kommer också att tydligt visa dig vilka dina svagheter och styrkor är.
 
Det kan jag personligen känna tacksamhet för.
 
Om jag för ett ögonblick skulle välja att förvänta mig något av andra människor. Då skulle jag ju utöva kontroll på dem. Det är ju inte den frihet och det sanna jag som mitt hjärta vill leva i. Förväntningar på andra människor säger därför mer om oss själva än det säger om vår omgivning.
 
Det finns inga ursäkter.  Men det finns många olika sätt att säga ja eller nej på. Ska vi vara snälla för att passa in i alla samhällets strukturer. Vad är snällhet om det inte bygger på förväntningar?  Vem bestämmer vad snällhet är. Snällhet är en mild handling men den är också i betraktarens öga. Är nej automatiskt en ickesnäll handling?
 
Utmaningen för människan i den nya tiden tror jag är att inte ha förväntningar på andra medmänniskor.
 
Vill vi leva i nuet då är den utmaningen det enda vi behöver. Tar vi alla ansvar för det vi känner inom oss i alla givna ögonblick då kommer vi inte att lägga förväntningar på våra med människor.
 
Text: Solkarina

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB