Medialitet, Andlighet, Healing

Feng Shui i hemmet

15.03.2016 18:21

Exempel på var du kan hitta Feng Shui för att återskapa balans på alla nivåer. Lär dig använda Feng Shui principen i ditt liv.

  • I ditt hem vilka möbler du har och hur du möblerar. Utgå både från fönster och dörrar där ki energin flödar kraftigare igenom. Tänk på vilka möbler du väljer och hur du ställer dem i förhållande till hur ki energin rör sig genom ditt hem. Vilken känsla vill du skapa i ditt hem? Genom möbleringen kan du påverka hur man kommer att uppleva det.
  • Färger, former och symboler
  • Maten du äter påverkar Feng Shui välj mat med mycket livsenergi så kommer det att påverka din fysiska kropp, känslor och tankar.
  • Hur du tänker kommer att lämna tankespår efter sig som påverkar flödet av ki energi i ditt hem där du lämnar dem. Rena ditt hem ofta och städa.
  • Se ovan för det är lika med känslomässiga spår som du lämnar efter dig. Rena ditt hem ofta och städa.
  • Speglar ska vara strategiska då vi tenderar att använda dem för att värdera våra personligheter.
  • Möblera om när du känner för det för ki flödet i hemmet förändras när du utvecklas. Lär dig att följa intuitionen oavsett vad grannarna tycker.
  • Dofter påverkar dina tanke och känslospår.
  • Lär dig att allting är föränderligt och inget är bestående.

Med dessa enkla råd kan du påverka både ditt eget välmående och din personliga hälsa.

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB