Medialitet, Andlighet, Healing

Femte dimensionen

13.04.2016 14:40

Hit är vi människor på väg. Det innebär att vi kan använda vår mentala förmåga och skapa verkligheten. För att nå den femte dimensionen och bli hela i den måste vi ha arbetet med de lägre dimensionerna.

När vi befinner oss i den femte dimensionen kan vi sätta gränser och använda vår kunskap kreativt från de lägre dimensionerna. Den femte och tredje dimensionen hör samman. När vi har balans i den tredje dimensionen så kan vi med lätthet ta till oss kunskapen i den femte. Genom att vi arbetar med och skaffar oss insikter i den tredje dimensionen så öppnas automatiskt den femte för oss.

Det är den dimensionen många använder sig av när de skapar synkronitet i livet, skapar flöde och kan leva attraktionslagarna.

Text Solkarina

 

 

Kursbilder

Kontakt

Sinnligkunskap AB

kontakt@sinnligkunskap.com

Solkarina besöker hela Sverige

Telefon: 0768-069755

Godkänd för moms och F-skatt

Sök på hemsidan

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Bloggat

17.02.2017 22:36

Reiki och Reikitidningen

Här hittar du fantastiska och intressanta artiklar om Reiki som Solkarina  är delaktig i att...
17.02.2017 16:50

Kärlek och Änglamedvetande

Världens bästa kurs för att öppna hjärtat, flöda kärlek och känna sig som en del av det mäktiga...
26.01.2017 17:14

En låg nivå en 3 dimensionell företeelse

En fantastisk film som visar hur mycket mer vi är. Lita och tro på dig själv.    
07.01.2017 00:43

Det finns ingen fantasi

Från boken Sann Essens och Änglamedvetande En fälla i den fysiska dimensionen är att skilja på...
07.01.2017 00:06

Skillnad på bibliotekens vibrationer

Från boken Sann Essens och Änglamedvetande Detta är fyra olika sätt genom vilket du kan lära känna...
04.01.2017 16:47

Var har du ditt fokus?

Märkligt samhälle vi skapat åt oss. Vi fokuserar så mycket på det vi inte har, inte får,...

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB