Medialitet, Andlighet, Healing

Egots spel

14.01.2016 15:45
Från utbildningen Sann Essens
 
Egot är en 3 dimensionell kraft som håller samman strukturer. Egot vill att det ska vara på vissa sätt för det känner sig tryggt då.. När vi lever i den tredje dimensionen som vi gör kommer egot att bli synligt för oss.  Det är bra att vara medveten om hur egot kan fungera. För egot blir lätt en del av vår personlighet fast det egentligen inte är det. Vi är SANN ESSENS inte egot.
 
Egot vill dominera och kommer att försöka göra sig bättre än andra. Det är därför människor värderar för att de vill dominera på olika sätt genom att vara bäst. Människor höjer rösten för att ta plats och använder ofta toner och ljud för att visa vad man menar. Säger vi inget kan vårt kroppsspråk istället uttrycka värderingar.  Det finns de som använder egot tvärtom också. De förminskar sig själva och blir ögontjänare.  Ber om ursäkt för de finns och tar egentligen väldigt mycket plats och dominerar genom att skapa indirekt skuld hos människor. De kan börja gråta för de ”känner” sig överkörda. Genom att förminska sig själv kan man också dominera.
 
Man kan också ha ett starkt ego som inte låter sig domineras
 
Egot vill alltid ha rätt. Därför ger sig inte människor med stort ego. Det är skillnad på att vilja ha rätt och att i det inre veta att man har rätt. Det är uttrycket utåt som skapar egot då behovet att skina i det som är rätt blir påtagligt. När man skyller på andra är det egot som är framme igen. Ingen vill framstå som felaktig och då skyller man på andra istället. Om inte den gjort si eller så då skulle allt varit bra. Människor tar inte ansvar utan skyller ifrån sig.
 
Egot är också framme när det är viktigt att du får visa att du har rätt och andra har fel.
 
Egot kämpar alltid för att överleva. Därför kommer de människor som har ett stort ego att vara de som kämpar för att överleva. Det är de människor som inte lever utan överlever. De låter också omgivningen få veta om det. När man inte kan komma överrens utan två personer anser att man har rätt. Då är det ego som styr. Egot har en rädsla att förlora och känna sig misslyckad.
 
Egot döljer också ofta sina misstag för en person med stort ego vill ju inte bli påkommen med att ha gjort något fel.
 
Ett bra sätt att inte göda egot på är att inte skylla på andra och inte ha ursäkter när man misslyckas med något.
 
Våra utbildningar ska lära dig att vara mer i din sanna essens och höja dina energier för att följa ditt hjärta som är själens väg.
 
Egot är en varelse en stråla inom oss som vi har genom att vi är födda i den tredje dimensionen. Skulle vi leva i en annan dimension då finns inget egot. Därför ska du se egot som en stråle inom dig på samma sätt som du har strålar från många olika änglar, tidigare liv, strålar från ditt genetiska arv mm. Du har även en stråle av ego. I den tredje dimensionens verklighet, eller i rovdjurens verklighet måste man ha egot där man inte tar hänsyn till någon annan. Ett rovdjur dör om det ska ta hänsyn till antiloperna. Därför är egot ett rovdjur inom oss.
 
Genom att bli medveten om egots olika sätt att uttrycka sig. Kan du växa i din änglamedvetenhet. Men det är en daglig övning. Då du och jag lever i den tredje dimensionen kommer vi hela tiden att få utmaningar som gör att egot kliver fram eller tar ett steg bakåt. Man kan inte ta bort egot det är en del av den tredje dimensionens fysiska verklighet.
 
Bli medveten om dina ursäkter, när du skyller ifrån dig, när du inte tar ansvar för allting du möter i ditt liv, dina känslor som väcks osv. Då kommer du att ge rovdjuret och egot mindre energi och kraft. Då blir det inte heller så framträdande hos dig.

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB