Medialitet, Andlighet, Healing

Det astrala medvetandet

14.04.2016 10:05

Den tid vi lever i som jag kallar för att vi använder våra lägre kroppar. Är direkt kopplad till den tredje dimensionen. Här finns arvssynd och karma i en enda röra och påverkar våra dagliga liv tills vi höjer över det och utvecklas vidare. I det astrala medvetandet finns våra mönster och präglingar som håller oss fast i negativa tankar och dagligt ekorrhjul. 

Jag har träffat människor som helt frigjort sig från detta chakra och denna medvetenhet. Vilken får till följd att om du känner på chakrana som är 7 akupunkturpunkter på vår fysiska kropp. Så saknar de solar plexus chakrat därför att de har förändrat den vibration som deras kroppar har. De är lever ifrån sina ljuskroppar. Fria från fördomar och fördömanden.

Genom självkännedom så frigör vi oss från präglingar och mönster som finns i det astrala medvetandet. Vi kan då istället leva i ett högre astralt ljus i våra fysiska kroppar.

Astral kroppen är en skapande kropp

Här lever människan i jag är jag, och det enda viktiga är jag som enskild själ och person.

Text Solkarina

 

 

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB