Medialitet, Andlighet, Healing

De lägre kropparna

14.01.2016 15:44
AV Solkarina
 
De lägre kropparna är inte att förakta på något vis. Utan dessa känslor skulle vi inte kunna lära oss något. Genom att inte gå tillbaka till de lägre kropparna och egot kan vi utvecklas som människor och nå större insikter om oss själva.
 
De lägre kropparna härstammar från överlevnadsinstinkter. När vi är i de lägre kropparna är vi åtskilda från den gudomliga kärleken. Vi är åtskiljda från den större själen där alla människor är ett och har samma värde. Tänk dig när vi föds är vi alla lika. Beroende på förutsättningar vi sedan har i det verkliga livet kommer vi att lära oss att tycka och tänka mycket olika.
 
sjalvfortroende-sinnligkunskap
 
Ingen människa är född med de lägre kropparnas sinnen utvecklade utan det är något vi lär oss genom livet. Vilka lärare har du haft?
 
Därför är det viktigt att förstå reaktionerna hos de lägre kropparna. Då de känslorna bara visar att man har en tro på ensamhet och strider för överlevnad. Istället för att förstå vikten av samarbete mellan människor. Att samarbeta innebär att man lär sig vara smidig i sina möten med människor och situationer och inte tar allting personligt. Utan ser att varje emotion har sitt ursprung ur en upplevelse.
 
När du inte längre vill vara i dina lägre kroppar öva på att inte säga JA MEN…  Nå de kosmiska visionerna istället.
 
Alla människor har en plan en mening med sitt liv. För att nå de kosmiska visionerna måste man börja med att utveckla kontakten med sitt högre jag. Annars kommer man bara att få glimtar då och då. Dessa glimtar får oss att hemfalla till hopplöshet och en rad emotionella känslor. Som i sin tur kan leda till total avbruten kontakt med vårt inre.
 
Vårt högre jag är länken mellan oss själva och vår jordiska plan och oss själva med vår kosmiska plan.
 
När vi börjar lyssna till vårt högre jag kommer vi att förändras som personer. Vi kommer att utveckla vår vilja men med ödmjukhet inför den lägre viljan i de lägre kropparna. När man når full utveckling av det högre jaget är omöjligt att säga då det beror helt på vem du är som person. En del människor får insikter och kan börja leva sitt högre jag på en månad, för andra tar det ett halvår, någon kan få hålla på i 5 år andra en hel livstid.
 
Den egna viljan och ambitionen att nå detta mål är helt avgörande. Därför kan man inte på någon kurs säga att detta är resultatet. Det är anledningen till att du får intoningar och arbetsuppgifter det stora arbetet och förändringen måste du göra själv i din vardag.
 
Alltför ofta låter vi vår inre spanare leda oss trots att det är de lägre kropparnas inre spanare som vägleder oss.  Det vi har som inre fokus genom vilja och intention blir det vår inre spanare som kommer att ge oss en synkronitet i dagliga livet. Healingmetoderna vill lära alla att programmera sin egen inre spanare medvetet.

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB