Medialitet, Andlighet, Healing

Auran är en levande process

06.06.2017 21:55

Vi har inte bara en aura, varje dimension har en egen aura. När vi lär, utvecklas och får insikter genom livet så expanderar vårt medvetande och så även vår aura. Desto mer kunskap vi får desto fler auralager kommer vi att kunna uppvisa.

En elev till mig läste någonstans att någon sagt att en aura inte förändras. Tror man så är det lite synd om den personen för det innebär ju att den personen inte förändras heller. Vem vill vara stöpt i en enda form hela livet?

Självklart förändras auran. Under utbildningen till esoteriska rådgivare får eleverna lära sig att måla av auran för att sedan tolka den. Den är föränderlig, auran är inte konstant utan när du får den avmålad så handlar det om var du befinner dig i din utveckling just nu.

Så, gå inte på myten om att auran inte utvecklas, förändras eller kan se annorlunda ut från en dag till en annan. Den som tror det är inte öppen för förändring!

Var flexibel, var en sådan person som ser, andra människor och inte bara det snäva tänket.

Aura är magiskt eftersom alla våra hemligheter finns där. Desto mer du utvecklas desto mer kommer den att kunna berätta.

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB