Medialitet, Andlighet, Healing

Vi är en gemensam själ

14.04.2016 10:18

Vi är inte en själ - vår tids utmaning att förstå

När vi sitter fast i karma så innebär det att vi bär en tro på en själ och att en enda människa renar sitt eget karma. Vi är en stor själ när vi renar vårt personliga karma så kommer vi att rena karma för tidigare generationer och framtida generationer. Det är alltså viktigt hur vi beter oss och agerar i detta livet för det får konsekvenser för ALLA människor som kommer efter oss.

Människan har en tendens att vilja göra sig själv till den största och bästa trots att det kommer att påverka oss hur vår granne mår. Så länge inte alla människor lever bra liv så kommer ingen att kunna göra det. 

Vi är eviga varelser och kan alla nå den kosmiska sfären om vi hjälper nästa människa vi möter dit.

Text:Solkarina

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB