Medialitet, Andlighet, Healing

9 stadier av andlig utveckling

13.04.2016 14:13

De nio stadierna för andlig utveckling mot ett högre medvetande som många människor på jorden för närvarande går igenom.

Den uppvaknande sökande människan som känner att det finns något större inom dem kommer att genomgå dessa stadier innan insikt infinner sig.

De flesta stjärnfödda behöver förstå dessa stadier för att kunna harmonisera med sina egna liv. 

Den första nivån

Här finns dina rötter med det förflutnas visdom den bas allting vilar på. Detta är grundstenen med jord, vatten, eld, luft och eter. Med dessa i balans så har du en bra grund att vila på när du utvecklas som människa. Dina energikroppar är intakta och hela i grunden.

Den andra nivån

Här ska du finna flödet av livsenergi som strömmar genom människan och alla människans kroppar. Du blir ett med dig själv, du blir ett med allt som är som strömmar genom livsenergin över hela jorden. En synkronitet och en vila i ditt eget fysiska centrum. Läkandets nivå med växtrikets livskraft.

Den tredje nivån

Kunskap om det astrala flödet av symboler och energier från den yttre världen den värld som förenar oss människor i karma. Genom insikter på denna nivå så kan du frigöra dig från mönster och präglingar och se världen för vad den är. Förstå hur du är en skapad produkt från tidigare omständigheter. Genom insikt kan du förstå det flöde som skapar materia.

Den fjärde nivån

Din förmåga klarnar att se det kosmiskai allt som händer och i alla människor. Din kärlek ökar och du älskar alla varelser och betingelser för vad de är. Okunskap och kunskap visar varandras motpoler vilket innebär att du kan se både fram och baksidan, det medvetna och det omedvetna. Här har den första transformationen skett efter den tredje nivån.

Den femte nivån

Hjälper dig att leva som du lär. Du har skapat mod att vara sann mot dig själv i världen och låter sanningen leda dig och vägleda andra. Den femte nivån ligger som en tranformation att åter börja bygga nya relationer och en ny grund för den högre andliga kunskapen. Ditt instrument i världen.

Den sjätte nivån

Här ser du oändligheten och möljligheten. Konsekvenser och livvägen du går på. Om än den inte alltid är klar så finns den där och du har målet tydligt för ditt inre. Du verkar som ett gudomligt väsen där du går den gudomliga vägen och vet att universum är oändlig med alla sina vägar. Som betraktare kan du se hur olika vägar vi alla har och sammanhanget i ett större perspektiv.

Den sjunde nivån

Visioner är klara och din klarhet över dig själv är nu fullbordad. Du är inte längre den lilla själen du trott utan en del av den större själen med mål för hela universum och med den mänskligheten. Den sjunde nivån fullbordar på många sätt den mänskliga utveckling för att till fullo ta steget ut som andlig varelse och inte enbart en fysisk.

Den åttonde nivån

Du verkar i din andliga kropp med ditt andliga syfte för tiden som är här och nu. Din mission är att hjälpa andra som finns på läger nivåer att nå upp och stå bredvid dig. Med klarhet kan du bistå de människor du möter utan att fördöma kan du se handlingar som ett led i den totala mänskliga utvecklingen.

Du har här gått från det personliga jaget till det själsliga jaget och verkar som en större själ som skapat en kropp för allas positiva utveckling. Detta är nivån då du verkar i världen som andlig varelse.

Den nionde nivån

Den femte dimensionen där andliga varelser kan leva på jorden och fördjupa sitt arbete som universell själ. Ofta det tillstånd då människan går in i det djupare andliga sökandet efter de uppgifter som finns bortom den mänskliga närvaron på jorden. Insikter om olika upplysta tillstånd och förmåga att vända ditt medvetande ditåt. En transformation för det tredje steget som fysisk andlig varelse

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB