Medialitet, Andlighet, Healing

4 dimensionen

14.04.2016 10:04

Den fjärde dimensionen är hjärtats väg känslornas dimension.. Det är här vi lär oss om givande och tagande vi lär oss att jaget är direkt påverkat av omgivningen. Vi börjar se att alla människor har ett jag. Det finns flera jag! Hurra.

Det innebär att vi även börjar bry oss om medmänniskorna och att de har samma positiva känslor som vi själva har. Vi förväntar oss inte att andra ska tillfredställa våra känslor. Vi slutar skylla på andra för att vi inte lyckas själva utan börjar förstå orden vår egen lyckas smed. Ett litet kollektivt medvetande börjar vakna i jaget.

Kristusmedvetandet och meditation hjälper dig i ditt daliga liv för att höja dig över de negativa känslor och upplevelser som är förknippade med blockeringar här.

Text Solkarina

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB