Medialitet, Andlighet, Healing

12 chakra eller 144 olika dimensioner

20.02.2016 23:40

Andliga guider och änglar som finns i vår närhet befinner sig på olika vibrationsfrekvenser. Beroende på vem vi vill ha kontakt med så kan vi kontakta olika frekvenser, för att lättare etablera kontakt. Du kan läsa mer om detta i min bok andliga guider och änglar.

Det finns totalt 144 nivåer i vår dimension och i vår vintergata. Dessa får du lära dig att arbeta med under den fysiska  medium utbildningen samt i Nefertiti kosmisk healing.
 
Man kan dela upp nivåerna inom de andliga planen i 12 steg. Dessa hör samman med våra 12 chakras. En nivå står för en dimension och innebär en viss förståelse, kunskap och insikt.
 
Det första chakrat står för grundtryggheten att vi har kläder på kroppen, mat på bordet och tak över huvudet.  Det hör också samman med våra förfäder och vårt genetiska arv.
 
Det andra chakrat står för den inre känslovärlden. Allt vi känner, tycker och tror om oss själva härstammar från navelchakrat. Självkänsla och självkännedom.
 
Det tredje chakrat står för den yttre känslovärlden. När vi tar in intryck och energier utifrån. Gör vi det genom det solarplexuschakrat. Om du kommer in i ett rum så kan du omedelbart känna om de har bråkat eller skrattat i rummet. Det är energi som du läser av med solarplexus. Du avgör sedan om det du upplever är bra eller inte för dig.  På den här nivån har man en tro på att det finns gott och ont. Man tror på negativa krafter. Att människor är negativa eller att de tar energi.
 
Detta är också den dimension där man får kontakt med jordbundna andar, spöken och astralväsen. Därför är det viktigt att kunna denna dimension för att inte få ”fel” energikontakter.
 
Se på budskapet så ser du vilken nivå det förmedlas från. Det bästa är därför att använda guider från högre och från lägre plan än det tredje. Det är en astral nivå från vilken man når hela astralvärlden. Det är vanligast att människor befinner sig på denna nivå och därför viktigt att du reser dig ur den. Det tredje chakrat är instinkten.
 
Det fjärde chakrat är hjärtchakrat och det hör samman med belöning och bestraffning. Hur vi lever och fastnar i mönster vi fått från barndomen kommer att prägla hur balanserat hjärtat blir. Det handlar om en balans i givande och tagande. På den här nivån förstår man att ingen människa är negativ. Man kan skilja på sak och person och förstår sina egna projiceringar.
 
Det femte chakrat halschakrat hör samman med kommunikation. Förmågan att sätta gränser, be om det du vill ha, be om hjälp eller säga nej utan att hitta på en vit lögn. Du kan manifestera och skapa genom ord.
 
Det sjätte chakrat står för förmågan att se konsekvenser av sina val. Se vilka mål du har i livet och även se vilka steg du ska gå för att nå målen.
 
Det sjunde chakrat innebär att du nått självförverkligande och kan de övriga sex chakrana. Huruvida du har denna balans eller inte beror på situationen. Om du gör något du verkligen kan så har du antagligen fullständig balans i dessa. Men så fort du gör något nytt eller kommer i en situation som är ny och osäker för dig så blir det obalanser.
 
Det åttonde chakrat står för Kristusmedvetandet. De övriga sju chakrana handlar om den egna utvecklingen. När ditt medvetande utgår från åttonde chakrat så ser du inte längre till ditt eget bästa utan utgår från vad som är bäst för hela mänskligheten. Du kommer då på en högre karmisk nivå. Allt du gör är för hela jordens bästa.
 
Det nionde chakrat handlar om en egen inre resa. Där du arbetar mer inåtriktad med din egen utveckling. Om du tidigare gjort mycket healingbehandlingar så kanske du känner att du behöver mer tid för egna funderingar, läsning, egen healing och egna aktiviteter. Du ser djupare in i dig själv och hittar nya andliga djup och frigör mycket karmiskt.
 
Du förstår att det karmiska inte hör samman med bara dig utan påverkar också andra människor. Du måste kunna det åttonde chakrat för att nå denna nivå. 
 
Det tionde chakrat innebär att du lärt dig genom den djupa inre resa du gjort. Du förstår hur olika saker hänger samman med varandra. Du ser karmiska band och varför du är i den familj du är i, hur du ska leva ditt liv på jorden och meningen med det.
 
Det elfte chakrat är en total hängivenhet att tjäna det kosmiska och det andliga. Munkar och nunnor befinner sig ofta på denna nivå eller den åttonde till elfte nivån. Man är lärare.
 
Det tolfte chakrat är i fullständig kontakt med kosmos flöde. Detta kan man ibland få i korta ögonblick av upplysning. Detta är nivån för direktkontakt med det kosmiska flödet.
 
Beroende av vilken nivå vi behöver helande på kommer de galaktiska guiderna, änglarna på alla nivåer, gudinnorna och de uppstigna mästarna att arbeta på någon av dina 144 nivåer.
 
Inom var och en av de 12 nivåerna finns övriga nivåer. Det innebär t.ex. att den första nivån som är baschakrat innehåller de övriga 11 nivåerna. På nivå 2, navelchakrat, så finns det även där 12 nivåer som man måste passera kunskapsmässigt för att nå solarplexus nivå.  Totalt finns det 144 nivåer som de olika andliga guiderna verkar på. Vilka budskap de har utgår från dessa 12 nivåer och vilken nivå de befinner sig på inom nivån.
 
Det går inte att forcera nivåerna utan att ha fått insikter och förståelse för de lägre. När man nått full insikt på nivå 12 så sluts den samman i ett universum med nivå 1 och en ny cykel skapas.
 
Läs mer i boken andliga guider och änglar
 
Sinnligkunskap äger texten
 

 

 
 
 
 

© 2017 All rights reserved Sinnligkunskap AB